Vijf aandachtspunten voor eigen bedrijf én scheiden

15 nov 2016 Nieuwsbrief Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Iedere scheiding heeft gevolgen voor de kinderen, het vermogen en het opgebouwde pensioen. Ook voor een onderneming ̶ die onderdeel uitmaakt van de boedel – heeft een echtscheiding gevolgen. Voorkomen moet worden dat in het heetst van de strijd de spreekwoordelijke ‘kip met de gouden eieren’ wordt geslacht. Hoe kunnen de partners in scheiding dit het beste aanpakken?

1. Jaarlijkse check huwelijkse voorvoorwaarden


Partners stellen vaak huwelijkse voorwaarden op om meer duidelijkheid te hebben over ieders rechten ten aanzien van de onderneming. Na ondertekening belanden deze huwelijkse voorwaarden al gauw in een la, om bij een scheiding pas weer tevoorschijn te komen. Door juist al tijdens het huwelijk de voorwaarden na te leven, kan veel discussie voorkomen worden. Neem het periodiek verrekenbeding. Hiermee kunnen partners de gemeenschap van goederen uitsluiten en afspreken om bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar te delen. Dit verrekenbeding moeten zij dan wel jaarlijks (laten) uitvoeren. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat bij een scheiding de waarde van de onderneming gedeeld moet worden.

2. Gelijktijdige afwikkeling


Het is belangrijk om bij de echtscheiding alle gevolgen met betrekking tot de onderneming gelijktijdig te regelen. Het is bij een onderneming niet goed mogelijk om bijvoorbeeld eerst afspraken te maken over de alimentatie, dan over de waarde van de onderneming en daarna over de in de onderneming opgebouwde pensioenrechten. Deze kwesties zijn namelijk nauw met elkaar verweven en zijn van invloed op elkaar. Bovendien is het niet mogelijk de onderneming steeds geld te laten uitkeren, als de onderneming daardoor haar verplichtingen niet kan nakomen. De ondernemer kan dan zelfs persoonlijk aansprakelijk zijn.

3. Sluit aansprakelijkheid niet-ondernemende partner uit


Het in kaart brengen van de ondernemingsverplichtingen waarvoor de niet-ondernemende partner aansprakelijk kan zijn, mag tijdens een echtscheiding niet vergeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid, die voortvloeit uit een rekening-courantverhouding tussen de ondernemer en de onderneming. Of de aansprakelijkheid gelieerd aan een borgstelling in privé, bijvoorbeeld voor een krediet dat de onderneming bij een bank is aangegaan. De niet-ondernemende partij moet na de echtscheiding uitgesloten worden van dergelijke aansprakelijkheden.

4. Doe een fiscale check 


De afspraken die u maakt bij een scheiding, hebben ook fiscale gevolgen. Dit geldt met name voor afspraken die gaan over de aandelen, het vermogen of de waarde van de onderneming en over de pensioenrechten in een onderneming. U doet er verstandig aan om een regeling vóór ondertekening door een fiscalist te laten checken. Het zou erg vervelend zijn als na de afwikkeling van de scheiding een onverwachte belastingaanslag op de deurmat valt. Dit kan bovendien weer leiden tot een discussie tussen u en uw ex-partner over verrekening van deze aanslag.

5. Ga naar de notaris


Het kan zijn dat de aandelen in een onderneming in een gemeenschap van goederen vallen. In dat geval moeten die aandelen bij de scheiding via de notaris worden geleverd aan de partner die de onderneming voortzet. Dit is ook nodig als de over te dragen aandelen al op naam van die partner staan. Gebeurt dit niet, dan blijft de andere partner mede-eigenaar van de aandelen. Dit kan later tot problemen leiden, bijvoorbeeld bij verkoop van de aandelen. Hetzelfde geldt overigens ook voor onroerend goed in een eenmanszaak, een vof of maatschap.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Eén reactie op “Vijf aandachtspunten voor eigen bedrijf én scheiden”

  1. lening bieden en financiering snel en ernstig :

    Hallo,ik ben een persoon die leningen verschaft aan de internationale met een kapitaal dat zal worden gebruikt voor het verstrekken van leningen tussen individuen in de korte en lange termijn, variërend van 2000 tot 8000.000€ tot alle ernstige mensen zijn in de daadwerkelijke behoeften, de rente is 3% per jaar.Ik subsidies leningen Financiële , real estate Loan , investment Lening, auto Lening , persoonlijke Lening . Ik ben beschikbaar om te voldoen aan mijn klanten in een duur maximaal 3 Dagen na ontvangst van uw aanvraagformulier. Persoon die niet ernstig zich onthouden neem nu contact op: reicheldirk33@gmail.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.