Wel of geen scootmobiels in gemeenschappelijke ruimtes?

24 nov 2016 Vastgoedrecht Judith Vermeeren

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Wat als u wegens gezondheidsredenen een scootmobiel nodig hebt, maar hier in uw woning geen plaats voor heeft? Bovendien is in het splitsingsreglement opgenomen dat in beginsel geen privégebruik mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. U wendt u tot de Vereniging van Eigenaren (VvE), maar samen komt u er niet uit. Het overkwam een bewoner van appartementencomplex Bolero in het Gelderse Zutphen. In dit blog bespreek ik welke zaken meewegen in het besluit over een dergelijke zaak. De bewoner in deze zaak lijdt aan MS. Deze aandoening aan het centrale zenuwstelsel zorgt ervoor dat bewegen steeds lastiger wordt. Daarom maakt de bewoner gebruik van een scootmobiel. Het afleggen van kleine afstanden is voor de bewoner al heel lastig. Om die reden wil zij haar scootmobiel graag zo dichtbij mogelijk stallen. In haar woning past de scootmobiel in principe wel, maar dan kan zij zich niet meer manoeuvreren. Vandaar dat zij de scootmobiel graag in de gemeenschappelijke gang voor haar woning zou willen stallen.

Privégebruik van gemeenschappelijke ruimten

Zoals in de inleiding gesteld, is in het splitsingsreglement van de VvE opgenomen dat in beginsel geen privégebruik mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. Ook de medebewoners van deze bewoner scharen zich achter dit reglement. Een scootmobiel op de gang zou onveilig zijn doordat hij de doorgang voor hulpdiensten blokkeert en het brandgevaar vergroot. Ook vreesden de VvE en medebewoners dat één scootmobiel op de gang al snel tot meer privé-eigendommen in de gemeenschappelijke ruimtes zou leiden. Dit zou volgens hen niet alleen onveilig, maar ook rommelig zijn.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Hoewel de VvE aanbood om te zoeken naar een alternatieve oplossing, is de bewoner met deze kwestie naar de kantonrechter gestapt. De kantonrechter overwoog - met een verwijzing naar de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ (WGBH/CZ) - dat de VvE geen beroep toekomt op het splitsingsreglement. De kantonrechter oordeelde dat de WGBH/CZ boven het reglement staat. De VvE liet het hierbij niet zitten en heeft hoger beroep ingesteld. Tot het Hof uitspraak zou doen, mocht de bewoner haar scootmobiel nog altijd niet op de gang stallen.

Voldoende kennis en informatie noodzakelijk

Het Hof oordeelde dat de VvE de bewoner niet mag weigeren haar scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte te plaatsen indien de bewoner geen alternatieve stallingsmogelijkheden heeft. De alternatieven dienen objectief gezien redelijkerwijs geschikt te zijn. Of de betreffende eigenaar de alternatieven zelf geschikt vindt, dan wel eigen alternatief wenselijker acht, speelt in beginsel geen rol. Een dergelijke beoordeling kan daarom alleen worden gemaakt op basis van de volgende informatie:
  • Voldoende kennis van het desbetreffende ziektebeeld en de daarbij behorende beperkingen
  • Een objectieve bepaling van de veiligheid. Bijvoorbeeld aan de hand van het Bouwbesluit of een schriftelijke brandweerrapportage. Scootmobiels zijn op zich niet brandgevaarlijk.
Zowel voor de bewoner als voor de VvE is het daarom noodzakelijk om voldoende kennis en informatie omtrent de situatie te vergaren. In de zaak Bolero heeft dit uiteindelijk geleid tot het oordeel dat de betreffende bewoner naar objectieve maatstaven haar scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte mocht plaatsen. Het Hof heeft het vonnis van de kantonrechter daarmee bekrachtigd. Fotocredits: Derek Abbott / Fotolia

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren

4 reacties op “Wel of geen scootmobiels in gemeenschappelijke ruimtes?”

  1. Het is niet handig om een grote scootmobiel in de gang staat, maar je moet iemand die deze nodig hebben daar absoluut niet in belemmeren. Dit is de enige manier dat zij zich kunnen verplaatsen en dat zij naar buiten kunnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.