Wel of geen scootmobiels in gemeenschappelijke ruimtes? - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Wel of geen scootmobiels in gemeenschappelijke ruimtes?

24 nov 2016 Vastgoed- en omgevingsrecht Judith Vermeeren

Wat als u wegens gezondheidsredenen een scootmobiel nodig hebt, maar hier in uw woning geen plaats voor heeft? Bovendien is in het splitsingsreglement opgenomen dat in beginsel geen privégebruik mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. U wendt u tot de Vereniging van Eigenaren (VvE), maar samen komt u er niet uit. Het overkwam een bewoner van appartementencomplex Bolero in het Gelderse Zutphen. In dit blog bespreek ik welke zaken meewegen in het besluit over een dergelijke zaak. De bewoner in deze zaak lijdt aan MS. Deze aandoening aan het centrale zenuwstelsel zorgt ervoor dat bewegen steeds lastiger wordt. Daarom maakt de bewoner gebruik van een scootmobiel. Het afleggen van kleine afstanden is voor de bewoner al heel lastig. Om die reden wil zij haar scootmobiel graag zo dichtbij mogelijk stallen. In haar woning past de scootmobiel in principe wel, maar dan kan zij zich niet meer manoeuvreren. Vandaar dat zij de scootmobiel graag in de gemeenschappelijke gang voor haar woning zou willen stallen.

Privégebruik van gemeenschappelijke ruimten

Zoals in de inleiding gesteld, is in het splitsingsreglement van de VvE opgenomen dat in beginsel geen privégebruik mag worden gemaakt van de gemeenschappelijke ruimte. Ook de medebewoners van deze bewoner scharen zich achter dit reglement. Een scootmobiel op de gang zou onveilig zijn doordat hij de doorgang voor hulpdiensten blokkeert en het brandgevaar vergroot. Ook vreesden de VvE en medebewoners dat één scootmobiel op de gang al snel tot meer privé-eigendommen in de gemeenschappelijke ruimtes zou leiden. Dit zou volgens hen niet alleen onveilig, maar ook rommelig zijn.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Hoewel de VvE aanbood om te zoeken naar een alternatieve oplossing, is de bewoner met deze kwestie naar de kantonrechter gestapt. De kantonrechter overwoog - met een verwijzing naar de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ (WGBH/CZ) - dat de VvE geen beroep toekomt op het splitsingsreglement. De kantonrechter oordeelde dat de WGBH/CZ boven het reglement staat. De VvE liet het hierbij niet zitten en heeft hoger beroep ingesteld. Tot het Hof uitspraak zou doen, mocht de bewoner haar scootmobiel nog altijd niet op de gang stallen.

Voldoende kennis en informatie noodzakelijk

Het Hof oordeelde dat de VvE de bewoner niet mag weigeren haar scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte te plaatsen indien de bewoner geen alternatieve stallingsmogelijkheden heeft. De alternatieven dienen objectief gezien redelijkerwijs geschikt te zijn. Of de betreffende eigenaar de alternatieven zelf geschikt vindt, dan wel eigen alternatief wenselijker acht, speelt in beginsel geen rol. Een dergelijke beoordeling kan daarom alleen worden gemaakt op basis van de volgende informatie:
 • Voldoende kennis van het desbetreffende ziektebeeld en de daarbij behorende beperkingen
 • Een objectieve bepaling van de veiligheid. Bijvoorbeeld aan de hand van het Bouwbesluit of een schriftelijke brandweerrapportage. Scootmobiels zijn op zich niet brandgevaarlijk.
Zowel voor de bewoner als voor de VvE is het daarom noodzakelijk om voldoende kennis en informatie omtrent de situatie te vergaren. In de zaak Bolero heeft dit uiteindelijk geleid tot het oordeel dat de betreffende bewoner naar objectieve maatstaven haar scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte mocht plaatsen. Het Hof heeft het vonnis van de kantonrechter daarmee bekrachtigd. Fotocredits: Derek Abbott / Fotolia

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith werkt sinds 2007 bij Asselbergs & Klinkhamer, waar zij deel uitmaakt van de sectie Vastgoedrecht. Voordat zij in de advocatuur startte deed zij ervaring op bij de rechtbank Rotterdam. Judith is gespecialiseerd in het civiel vastgoedrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren

10 reacties op “Wel of geen scootmobiels in gemeenschappelijke ruimtes?”

 1. Het is niet handig om een grote scootmobiel in de gang staat, maar je moet iemand die deze nodig hebben daar absoluut niet in belemmeren. Dit is de enige manier dat zij zich kunnen verplaatsen en dat zij naar buiten kunnen.

 2. Ik woon in een pension,de verhuurder wist dat ik een scootmobiel zou aanvragen,nu was er 1 bewoner die zich tot de huisbaas wende ivm brand gevaar,de gemeente vertelde dat dit niet mocht,maar nu lees ik dit is de gemeente wel de juiste instantie om dit te beoordelen?

 3. Mijn vader van 86 met hartfalen, copd waarvoor 24 uur zuurstof en urine stoma, kan maar paar meter lopen mag scootmobiel niet meer in brede gang flat plaatsen. Woning voor ouderen in de ligt Veldhoven van Thuis woningstichting . Scootmobiel past niet in halletje woning. Wat vonden jullie hiervan? De scootmobiel staat al jaren op die gang zonder problemen. Mijn vader kan nu niet meer naar buiten. Wat kunnen we doen?

  • Beste heer/mevrouw Van de Velden,

   Een vervelende situatie voor uw vader. Of toestemming van de VvE kan worden afgedwongen is volledig afhankelijk van de inhoud van de splitsingsakte, maar – met name – ook van de feitelijke situatie (brandveiligheid, stallingsmogelijkheden) en gezondheidstoestand van uw vader (heeft hij een indicatie WGBH/CZ?). Op basis van de informatie welke ik van u heb ontvangen, kan ik de kwestie (nog) niet beoordelen. Wenst u hierover nader overleg, neemt u dan even telefonisch contact met mij op (076 502 20 80).

   Vriendelijke groet,

   Judith Vermeeren

 4. Beste Judith,
  Het gaat hier niet een eigen woning maar een huurwoning van wooncooperatie. De aanvullende informatie ga ik zsm verzamelen . Albast bedankt voor uw antwoord,
  Mvd Velden

 5. In de uitspraak over brandveiiligheid valt echt nog wel te twisten, recente gebeurtenissen bij Stella fietsen heeft veel stof tot nadenken gegeven. Verschillende verenigingen zoals het Nederlandse vereniging voor veiligheidskundigen NVVK en Vereniging voor veiligheidsadvieseurs vVA hebben een werkgroep waar aandacht gegeven wordt aan het onderwerp Accu’s en Brandgevaar.
  Het probleem dat mensen ‘zeer’ slecht ter been zijn is een netelige kwestie die zwaarwegend is in de besluitvorming laat daar geen misverstand over bestaan echter, bij het parkeren van hulpmiddelen zoals de Scootmobiel mag deze de vluchtweg te nimmer blokkeren. Volgens het bouwbesluit moet minimaal 85cm doorgangsruimte zijn. Moet bij een evacuatie bedden door die gemeenschappelijke ruimte dan is zelfs 110cm ruimte verplicht te handhaven. Waarbij brandgevaarlijke materialen in een vluchtruimte vermeden dienen te worden.

  Zoeken naar een oplossing voor bijde partijen zou dan ook het beste zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *