Werktijdverkorting en het coronavirus

17 mrt 2020 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Als er één woord is dat het dagelijks leven deze dagen beheerst dan is het wel het coronavirus. Het rondwarende virus heeft een grote impact op ons dagelijkse leven.

Een groot aantal bedrijven ondervindt ook direct de (financiële) gevolgen van voorgeschreven maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Eet- en drinkgelegenheden zijn net als sport- en fitnessclubs gesloten en ook een groot aantal ondernemers in andere bedrijfstakken ondervinden negatieve gevolgen. Een veel voorkomende vraag is dan ook of de mogelijkheid bestaat werktijdverkorting toe te passen.

Bijzondere situatie

Hoofdregel in Nederland is dat een werkgever niet eenzijdig de werktijd van zijn werknemers mag verkorten. Werktijdverkorting is alleen mogelijk in bijzondere situaties. Daarvan is nu zonder twijfel sprake. Bedrijven die als gevolg van het coronavirus tijdelijk onvoldoende werk voorhanden hebben kunnen werktijdverkorting aanvragen.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is alleen mogelijk als de oorzaak van de werkvermindering niet tot het normale bedrijfsrisico behoort en de werkgever heeft een vergunning nodig om werktijdverkorting toe te kunnen passen. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij het UWV. Als aan de voorwaarden is voldaan, dan wordt een vergunning verleend de werktijdverkorting toe te passen voor de duur van 6 weken. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal 24 weken.

Toetsing

Wanneer een werkgever in forse mate wordt getroffen door het coronavirus zal een beroep op werktijdverkorting in mijn ogen relatief snel slagen. Houd daarbij de volgende criteria voor ogen:

  • De bedrijvigheid moet tot een abnormaal laag niveau zijn gedaald, waarbij in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk voorhanden is als direct gevolg van het coronavirus.
  • De oorzaak mag niet tot het normale bedrijfsrisico behoren
  • De daling moet tijdelijk zijn (dus niet structureel).

Werkgever betaalt loon door

Wanneer de werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft gekregen, dan blijft hij het salaris van de werknemer betalen. De werkgever vraagt bij het UWV de WW-uitkeringen aan. Het UWV zal deze uitkering aan werkgever uitbetalen.

Advies: zorg voor goede onderbouwing en neem snel actie

Ik adviseer werkgevers zo spoedig mogelijk werktijdverkorting aan te vragen. In mijn ogen zal al snel voldoende bewijs voorhanden zijn dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Zorg er wel voor dat het verzoek goed onderbouwd kan worden.

Het is zaak snel actie te ondernemen omdat de werktijdverkorting pas kan worden toegepast nádat de vergunning is verstrekt. Werktijdverkorting kan helaas niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Let erop dat voor oproepkrachten met een 0-uren contract, uitzendkrachten en ZZP-ers geen werktijdverkorting kan worden aangevraagd.

Vragen over werktijdverkorting?

Heb je als ondernemer of werknemer vragen over de werktijdverkorting? Neem gerust contact op! We helpen je graag verder.

Succes allemaal in deze moeilijke tijd!

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.