Overlijdensschade: wat valt er onder begrafeniskosten?

19 jul 2018 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Als u een geliefde verliest door een ongeval krijgt u niet alleen het verlies voor uw kiezen maar moet u ook, vaak geheel onvoorbereid, de uitvaart regelen. Als het ongeval is veroorzaakt door iemand anders heeft u op grond van de wet recht op vergoeding van de begrafeniskosten. Deze kosten moeten wel redelijk zijn en in overeenstemming met de omstandigheden van de overledene. Maar wanneer is daarvan sprake?

Overlijdensschade en begrafeniskosten

In een van mijn eerdere blogs kunt u lezen wat overlijdensschade is en wie er recht op hebben. Kort gezegd is overlijdensschade de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt door een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. Door een verkeersongeluk of bedrijfsongeval bijvoorbeeld, of een medische fout. Degene die verantwoordelijk is voor het overlijden moet de overlijdensschade vergoeden. De regels over overlijdensschade zijn vastgelegd in artikel 108 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In lid 2 van dat artikel is geregeld dat degene die verantwoordelijk (aansprakelijk) is voor het overlijden de kosten voor de begrafenis of crematie moet vergoeden, voor zover deze kosten ‘in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene’. Dat wil zeggen dat uitvaartkosten worden vergoed als zij, gezien de omstandigheden waarin de overledene leefde, redelijk zijn.

Begrafeniskosten

In de wet staat niet wanneer gemaakte uitvaartkosten in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. In de praktijk wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën begrafeniskosten:
  • ‘kale’ begrafeniskosten (kist, rouwauto, dienst, begrafenisondernemer)
  • bijkomende kosten (kaarten, bedankkaarten, condoleance register, bloemen)
  • verder verwijderde kosten (zoals reiskosten van de nabestaanden en kosten van een grafsteen of gedenkplaatje)
De vergoeding van de eerste twee categorieën vormt, mits onderbouwd met rekeningen, meestal geen probleem. Ook niet als er sprake is van (afwijkende) culturele of religieuze tradities. Zo heeft de rechter al in 2008 bepaald dat bij een begrafenis volgens Marokkaanse traditie de daarmee samenhangende kosten van een maaltijd bij de condoleance voor vergoeding in aanmerking komen. Vaker is er discussie over de laatste categorie begrafeniskosten. Partijen die de begrafeniskosten moeten vergoeden verschillen daar nog wel eens met belangenbehartigers van nabestaanden over van mening. Bijvoorbeeld als de overledene in verband met de geloofsovertuiging of de aanwezigheid van een familiegraf in het buitenland is begraven. En hoe pijnlijk ook: niet zelden moet er dan een procedure over worden gevoerd. Rechters toetsen deze categorie iets strenger op het criterium ‘redelijk en in overeenstemming met de omstandigheden van de overledene’. Maar er zijn desondanks uitspraken waaruit blijkt dat ook deze schade voor vergoeding in aanmerking komt. Er wordt daarbij wel een onderscheid gemaakt tussen echte begrafeniskosten (wel vergoed) en kosten van rouwverwerking (niet vergoed). Als nabestaanden voor de rouwverwerking nog een aantal keer teruggaan naar het graf in het buitenland komen deze kosten meestal niet voor vergoeding in aanmerking.

Overlijdensschade en uitvaartverzekering?

Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan wordt de uitkering daarvan in mindering gebracht op het te vergoeden bedrag.

Vragen?

Heeft u vragen over de vergoeding van begrafeniskosten? Neem dan gerust contact met mij op. Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.