De invloed van een letselschadevergoeding op de bijstandsuitkering

22 jan 2019 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Je hebt een bijstandsuitkering en je ontvangt een letselschadevergoeding. Wat nu?

Wanneer heb je recht op bijstand?

Bijstand is bedoeld als vangnet.
Dit betekent dat je alleen recht hebt op een bijstandsuitkering als je niet over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van je levensonderhoud te voorzien.
Het inkomen en vermogen worden tot deze middelen gerekend. Het ontvangen van een letselschadevergoeding kan dus van invloed zijn op het recht op bijstand.

Wat is de invloed van een letselschadevergoeding op het recht op bijstand?

Niet alle schadeposten worden als middelen (inkomen of vermogen) gezien door de gemeente.
In hoeverre de schadevergoeding invloed heeft op het recht op bijstand, verschilt per gemeente.
Iedere gemeente heeft hierin een zekere beleidsvrijheid. Het moet voor de gemeente duidelijk zijn hoe hoog de schadevergoeding is en uit welke schadeposten deze vergoeding is opgebouwd. Denk hierbij onder andere aan:
  1. Het verlies van arbeidsvermogen;
  2. De vergoeding van bepaalde materiële kosten, zoals medische kosten en huishoudelijke hulp;
  3. De vergoeding van immateriële schade (smartengeld).

Verlies van arbeidsvermogen

Een schadevergoeding voor verlies van arbeidsvermogen wordt aangemerkt als inkomen en verrekend met de bijtandsuitkering. Het inkomen dat je zonder ongeval zou hebben verdiend zou anders ook als middel (inkomen) worden meegenomen.

Vergoeding van specifieke kosten

Als de schadevergoeding is bedoeld om bepaalde kosten (zoals medische kosten) te betalen, wordt deze schadevergoeding door de gemeente meestal niet tot de middelen gerekend. De schadevergoeding heeft dan een bepaalde bestemming. Het bedrag kan niet vrij worden besteed.

Smartengeld

Met een vergoeding voor smartengeld wordt per gemeente verschillend omgegaan. Meestal wordt een deel wel en een deel niet als vermogen aangemerkt.

Vrijgesteld vermogen 2019

Je mag over een beperkt bedrag aan vermogen beschikken om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen.
In 2019 bedraagt het vrijgestelde vermogen voor een alleenstaande € 6.120,00 en voor een (eenouder)gezin € 12.240,00.
Indien het vermogen onder dat bedrag blijft, heeft dit geen gevolgen voor het recht op bijstand.

Geld de inlichtingenplicht ook voor de letselschadevergoeding?

Op grond van de Participatiewet (voorheen: Wet werk en bijstand) heb je een inlichtingenplicht.
Je moet de gemeente inlichten over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand.
De gemeente mag op ieder moment toetsen of iemand nog recht heeft op bijstand. Indien je een (voorschot op een) schadevergoeding ontvangt, moet je de gemeente hierover inlichten. Doe je dit niet, dan schend je de inlichtingenplicht. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo kan de bijstandsuitkering (gedeeltelijk) worden teruggevorderd en/of ingetrokken. Ook kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Overleg met gemeente

Als je een bijstandsuitkering hebt en je verwacht een letselschadevergoeding te ontvangen, is het verstandig om eerst met de gemeente te overleggen.
Na overleg met de gemeente weet je in hoeverre de schadevergoeding van invloed is op het recht op bijstand.
Bij de afwikkeling van de letselschadezaak kan dan rekening worden gehouden met een eventuele terugvordering of intrekking van de uitkering. Vragen? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op. Fotocredits: bernardbodo / Adobe Stock

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.