Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie

11 apr 2024 Omgevingsrecht Dimitri Kochx

Netcongestie

Je kunt de krant niet openslaan of er staat wel een artikel in over het overbelaste Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Dat wordt ook wel netcongestie genoemd. Door het Kabinet worden inmiddels diverse maatregelen getroffen. Eind 2022 is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) uitgebracht door de netbeheerders, het Rijk en marktpartijen naar aanleiding van het overvolle elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant. Het kent de volgende drie doelen:

  1. sneller realiseren van netuitbreidingen;
  2. sturen op een betere benutting van het net; en
  3. publiek-private acties voor slimme oplossingen.

Ik wil meer weten over omgevingsrecht

Voortgang LAN

Nu ruim een jaar verder kan gekeken worden naar de voortgang. Op 18 januari heeft de Minister voor Klimaat en Energie de voortgang in een brief aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Met het oog op betere benutting van het net is het binnenkort voor de netbeheerders mogelijk om nieuwe contractvormen te sluiten met hun afnemers.

Non Firm Aansluit- en Transportovereenkomst (NFA)

Met de NFA krijgt de afnemer bijvoorbeeld transportcapaciteit toegekend buiten de piekmomenten om. Hierdoor kunnen netbeheerders de kosten verlagen en sturen op een gespreid gebruik van elektriciteit.

Dit in tegenstelling tot de bestaande aansluit- en transportovereenkomsten waar 24 uur per dag volledig gebruik beschikbaar gesteld dient te worden.

Twee vormen

De netbeheerders komen met twee voorstellen van Non Firm ATO´s om transport schaarste te kunnen managen. Ten eerste de vorm waarbij de beschikbare restcapaciteit in vooraf bepaalde tijdsblokken beschikbaar wordt gesteld. Gedurende de tijdsblokken heeft de aangeslotene zekerheid over de beschikbare transportcapaciteit, daarbuiten is er geen recht op transportvermogen.

De tweede vorm betreft een minimaal aantal uren waarbinnen er zekerheid wordt gegeven aan de aangeslotene over de beschikbare transportcapaciteit, waarbij de beschikbaarheid minimaal een dag van tevoren dient te worden gecommuniceerd door de netbeheerder.

AK vastgoed- en omgevingsrecht windpark

''Met het oog op betere benutting van het net is het binnenkort voor de netbeheerders mogelijk om nieuwe contractvormen te sluiten met hun afnemers.''

Mogelijkheden

Met een NFA wordt het mogelijk om buiten de piekuren om bijvoorbeeld met accu’s elektriciteit voor de piekuren te bufferen, auto’s en vrachtwagens te laden enzovoort.

Wanneer kunnen we de Non Firm ATO’s verwachten?

Op 31 januari jl. heeft de ACM het codebesluit genomen dat Non Firm ATO’s door netbeheerders afgesloten mogen worden. Er is nog niet bekend of er beroep is ingesteld. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.

Vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem contact met mij of een van mijn collega’s van de sectie omgevingsrecht op. Wij helpen graag!

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.