Spuitzones voor gewasbeschermingsmiddelen, je wordt er driftig van!

21 mrt 2024 Omgevingsrecht Yorick Surewaard

Op agrarische grond waarop gewassen mogen worden geteeld, kunnen gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Deze zorgen ervoor dat planten, groente of fruit beschermd worden tegen schimmels, insecten en andere plagen. Door de wind kunnen deze middelen in de omgeving worden verspreid. Dit heet drift.

Drift van gewasbeschermingsmiddelen kan tot gezondheidsproblemen leiden. Er zijn geen regels in de wet die bepalen dat een bepaalde afstand tot agrarische grond moet worden aangehouden. In de rechtspraak wordt als vuistregel een afstand van 50 meter tussen de agrarische grond en gevoelige functies, zoals woningen, aangehouden. Dit wordt een spuitzone genoemd.

Als je een woning wil bouwen binnen die spuitzone, kan dit tot problemen leiden. Dit vanwege de mogelijke effecten van de gewas- en bestrijdingsmiddelen op de gezondheid en dus het woon- en leefklimaat. Daarnaast kan een gevoelige functie binnen de spuitzone de bedrijfsvoering van de agrariƫr beperken. Iets om goed op te letten dus. Op 22 november 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) echter een interessante uitspraak gedaan die in bepaalde gevallen mogelijk een oplossing kan bieden voor deze problematiek.

Ik wil meer weten over omgevingsrecht

Wat was er aan de hand?

De raad van de gemeente Drimmelen stelt een bestemmingsplan vast. Hierin wordt de bestemming van een agrarische bedrijfswoning gewijzigd in plattelandswoning. Dit is een voormalige bedrijfswoning die mag worden bewoond door derden die geen functionele binding meer met het agrarisch bedrijf hebben. De plattelandswoning ligt binnen de spuitzone van een glastuinbouwbedrijf, namelijk op 17 meter afstand. De eigenaren van het bedrijf gaan tegen het bestemmingsplan in beroep. Zij stellen dat de plattelandswoning hun bedrijfsvoering kan beperken en dat geen sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Zij gebruiken namelijk, in de nabij de plattelandswoning gelegen kas, gewas- en bestrijdingsmiddelen die drift kunnen veroorzaken.

''Als je een woning wil bouwen binnen die spuitzone, kan dit tot problemen leiden.''

Oordeel Afdeling

De Afdeling oordeelt verrassend dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de kas niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat in de plattelandswoning. Dit komt doordat aan de agrarische grond nog een ander perceel met een woonbestemming grenst, dat dichter bij de kas ligt. Ook ligt een sloot tussen de woning en de kas.

De Afdeling oordeelt verder dat de eigenaren van het glastuinbedrijf door het bestemmingsplan niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. De reden hiervoor is dat zij al rekening hebben moeten houden met de dichterbij gelegen woonpercelen. De Afdeling weegt hierbij mee dat een plattelandswoning een lager beschermingsniveau heeft dan een woonbestemming. Ook weegt de Afdeling mee dat vanwege de sloot op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer drift reducerende technieken en een teeltvrije zone moeten worden gebruikt.

Conclusie

Deze uitspraak biedt mogelijk handvatten om te motiveren dat een gevoelige functie binnen een spuitzone soms toch aanvaardbaar kan zijn. Of de motivering de toets van de bestuursrechter zal doorstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Yorick Surewaard

Yorick is sinds september 2022 aan AK Advocaten verbonden. Hij is als advocaat werkzaam op de sectie Vastgoed- en Omgevingsrecht, waar hij werkt voor zakelijke en particuliere klanten.

Meer artikelen van Yorick Surewaard
Yorick Surewaard Vastgoed- en Omgevingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.