Medezeggenschap - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Medezeggenschap

Medezeggenschap houdt in dat werknemers meepraten over en invloed uitoefenen op de beleidsvoornemens of het beleid van de werkgever. Deze werknemers vormen samen een ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De positie van de medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten beschikt over ruime ervaring met het medezeggenschapsrecht en de Wet op de Ondernemingsraden.

Ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden moeten bedrijven en instellingen die vijftig of meer werknemers hebben, verplicht een ondernemingsraad hebben. Een ondernemingsraad kan ook voor een bedrijf met minder dan vijftig werknemers verplicht zijn in de cao. Volgens de wet heeft de ondernemingsraad verschillende rechten en faciliteiten. In sommige gevallen moet de werkgever overleggen met de ondernemingsraad, informatie verstrekken, tijdig advies vragen over voorgenomen besluiten en overleggen over het sociale beleid. De werkgever krijgt op zijn beurt belangrijke informatie van de werkvloer en kan dit meenemen in de beslissingen die hij gaat nemen. Daarnaast kan medezeggenschap de betrokkenheid van werknemers bij de onderneming vergroten.

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging is verplicht voor kleine ondernemingen met meer dan 10 maar minder dan 50 werknemers, waar geen ondernemingsraad is. Ook de personeelsvertegenwoordiging heeft diverse rechten en faciliteiten, die echter beperkter zijn dan de rechten en faciliteiten van de ondernemingsraad. Zo is er een verplichting tot tweejaarlijks overleg, waar aangelegenheden die de onderneming betreffen worden besproken en mogen werknemers zelf onderwerpen aandragen die worden besproken. Tenminste eenmaal per jaar moet de algemene gang van zaken van de onderneming worden besproken. Daarnaast moet de werkgever advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging over elk voorgenomen besluit dat kan leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen, een belangrijke verandering van arbeid, arbeidsvoorwaarden (tenzij dit bij cao is geregeld) en arbeidsomstandigheden. Dit advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het ook van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Heeft u een vraag?

Binnen 48 uur antwoord.

Stel hier uw vraag

Het probleem met medezeggenschap is vaak dat zowel de medewerker als de werkgever niet goed weet hoe er mee om te gaan. Zo is de ondernemingsraad vaak niet op de hoogte van haar bevoegdheden en hebben bestuurders te weinig kennis van de wet om een goede medezeggenschap te laten ontstaan. Ook vindt niet iedere werknemer het even gemakkelijk om zijn of haar mening te geven of vragen te stellen.

De sectie Arbeidsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten verleent rechtsbijstand op het gebied van medezeggenschapsrecht. Onze advocaten kunnen u desgewenst adviseren over het aanstellen van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en hoe om te gaan met medezeggenschap.

Neem contact op!

Arbeidsrecht