Medezeggenschap / OR

Medezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming waarin zij werken. Een werkgever krijgt op zijn beurt via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer.

De regels die gelden voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Ik wil contact opnemen

OR instellen bij 50 personen in het bedrijf

Als er binnen een bedrijf ten minste 50 personen werkzaam zijn is de werkgever verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Ondernemingen met ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers, kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen.

De werkgever en de OR overleggen regelmatig met elkaar. De OR denkt mee met de werkgever en is sparringpartner bij besluitvorming maar tegelijkertijd is de OR ook vertegenwoordiger van de werknemers die bij de werkgever werken.

Deze vorm van conflictbemiddeling biedt een hoop voordelen!

''De OR denkt mee met de werkgever en is sparringpartner bij besluitvorming.''

Rechten van de OR

De OR heeft verschillende rechten. Zo heeft de OR heeft een adviesrecht. Voor belangrijke financiële en organisatorische besluiten moet de werkgever voorafgaand advies vragen aan de OR. Het advies is niet bindend, maar de werkgever moet het advies wel serieus genomen worden en mag dat niet zomaar negeren. Doet hij dat wel dan kan de OR daar stappen tegen ondernemen.

De OR heeft ook een instemmingsrecht. De werkgever moet aan de OR instemming vragen voor besluiten die betrekking hebben op ‘personele regelingen’ zoals een pensioenregeling, een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling, een belonings- of een functiewaarderingssysteem et cetera. Als de OR niet instemt, mag de werkgever de regeling niet uitvoeren. Doet hij dat toch, dan kan de OR zo nodig naar de kantonrechter stappen om de uitvoering van de regeling tegen te houden.

Naast het adviesrecht heeft de OR recht op verstrekking van de informatie die hij voor een goede uitvoering van zijn taak nodig heeft en een initiatiefrecht op grond waarvan hij zelf met voorstellen kan komen waarvan hij denkt dat deze goed zijn voor het bedrijf en/of de medewerkers.

Meer weten over medezeggenschap?

De advocaten van AK Advocaten hebben veel ervaring met het adviseren van werkgevers over medezeggenschap. Heeft u daarover vragen? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrecht advocaten staan voor u klaar en helpen u graag verder.