Update maart 2024: einde van het concurrentiebeding in zicht?

15 mrt 2024 Arbeidsrecht Esther Evenblij

In mijn eerdere blog schreef ik al over de voorgenomen modernisering van het concurrentiebeding. De regering wil dat het duidelijker wordt onder welke omstandigheden een concurrentiebeding wel of niet mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst en wanneer een werkgever er een beroep op kan doen.

Lees het eerdere blog

Nieuw wetsvoorstel voor modernisering concurrentiebeding

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel om de modernisering te realiseren. Dat voorstel houdt bijvoorbeeld in dat de maximale duur van een concurrentiebeding 12 maanden mag zijn. Ook bestaat het idee dat een werkgever altijd zou moeten motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen er zijn om het concurrentiebeding af te sluiten. Zo nee, dan zou geen sprake zijn van een rechtsgeldig beding.

Ook wordt gedacht aan de optie een werkgever een verplichte vergoeding te laten betalen aan de werknemer als hij een beroep doet op het concurrentiebeding.

Op 4 maart 2024 heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel ter internetconsultatie ingediend. Iedereen heeft tot 15 april 2024 de gelegenheid om te reageren en feedback te geven op het voorstel.

Benieuwd naar de details? Je vindt de stukken op de website van de overheid.

asselbergs en klinkhamer contracten tekenen

''De regering wil dat het duidelijker wordt onder welke omstandigheden een concurrentiebeding wel of niet mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst.''

Wat zou het wetsvoorstel betekenen voor bestaande bedingen?

Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht. Concurrentiebedingen die vóór de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel rechtsgeldig zijn overeengekomen, blijven geldig. De vormvereisten uit dit wetsvoorstel, zoals de vermelding van de periode waarin de werkgever zich op het beding kan beroepen, de geografische reikwijdte en de schriftelijke motivering bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, zullen dus niet gelden voor bestaande concurrentiebedingen.

Dat is anders voor het voorstel om de werkgever te verplichten een vergoeding te laten betalen wanneer de werknemer aan het concurrentiebeding wordt gehouden.

Voor de bestaande concurrentiebedingen zal gelden dat:

  • het beding alleen van toepassing is als de werkgever zich op het beding beroept en de werkgever dit tijdig kenbaar maakt;
  • een vergoeding aan de werknemer zal moeten worden betaald ter hoogte van een half maandsalaris voor elke maand dat de beperking duurt.

Tot slot

Het wetsvoorstel kan natuurlijk nog worden aangepast. Mocht het voorstel wet worden, dan heeft het naar mijn mening grote impact op de praktijk. Ik blijf de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel volgen en sta klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Neem daarom bij vragen contact op met mij of met mijn collega’s van de sectie Arbeidsrecht.

Maak vrijblijvend een afspraak

Over de blogger
Esther Evenblij

Esther werkt vanaf september 2020 bij de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten, sinds maart 2022 als advocaat. Esther werkt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Meer artikelen van Esther Evenblij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.