Zo stel je de wegbeheerder aansprakelijk voor schade

27 mrt 2019 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
  1. zo kan een voetganger op straat vallen door een opstaande of losse tegel;
  2. een motorrijder kan slippen doordat er grind op de weg ligt;
  3. een fietser kan vallen door een gat in het fietspad en
  4. een automobilist kan van de weg geraken door slechte belijning.
Allemaal zaken die kunnen leiden tot schade. Volgens mr. Suzanne van Reedt Dortland van AK Advocaten kan in sommige gevallen de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Als je je been breekt en daardoor een paar maanden niet kunt werken, kan er soms sprake zijn van een flinke claim, ook al lijkt het maar een klein ongelukje. Toch blijkt het in de praktijk nog best lastig om hier schadevergoeding voor te krijgen. Suzanne legt uit waar rekening mee moet worden gehouden.

Bewijs leveren

Ten eerste moet je kunnen aantonen dat er een gebrek aan de weg was. Bovendien moet je kunnen bewijzen dat je door dit gebrek aan de weg ten val bent gekomen of dat dit gebrek het ongeluk heeft veroorzaakt. Als er geen getuigen zijn, wordt het lastig om dit te bewijzen. Suzanne licht toe:
“Er was iets fout aan de weg, dat leverde een gevaarlijke situatie op en dit gevaar heeft zich bij jou voorgedaan. En de situatie was zo gevaarlijk, dat de wegbeheerder er eigenlijk wat aan had moeten doen. Dat moet je eigenlijk kunnen aantonen.”

Zorgplicht wegbeheerder

Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek moet het overheidslichaam dat verantwoordelijk is voor het beheer van de weg ervoor zorgen dat de weg, het fietspad of de stoep in goede staat verkeert. De verantwoordelijke hiervoor is vaak:
  • De gemeente,
  • De provincie of
  • Het rijk.
Hoe ‘in goede staat’ en ‘een gebrekkige weg’ moeten worden ingevuld, hangt af van een aantal criteria. Niet elk gevaar maakt een weg namelijk gebrekkig. Er wordt naar verschillende omstandigheden gekeken. Belangrijk is dat het niet uitmaakt of de wegbeheerder van het gevaar op de hoogte was. Ook als hij er niets van wist, is hij aansprakelijk voor een gebrekkige weg.

Wanneer is een weg gebrekkig?

Er wordt gekeken naar de aard en de functie van de weg: was het wel de bedoeling dat je daar ging lopen of fietsen? En is er veel verkeer op deze weg? Of gaat het om een weg in het buitengebied waar relatief weinig verkeer komt? Welk gedrag mag de wegbeheerder daar van je verwachten? In een zaak liep een vrouw op slippers over tijdelijk geplaatste stalen platen bij het station. Eén van de platen was niet goed geplaatst, waardoor er sprake was van een hoogteverschil. De vrouw bleef achter deze plaat haken en is gevallen. Had ze voorzichtiger moeten zijn? De rechter oordeelde dat een voetganger die gebruik maakt van een tijdelijk voetpad op een bouwterrein geen volledig egaal wegdek mag verwachten. Met grote hoogteverschillen (meer dan 3 tot 4 cm) hoeft de voetganger echter geen rekening te houden. De rechter hield er ook rekening mee dat het hier ging om een zeer drukke toegangsweg tot het station. Het feit dat de vrouw slippers droeg, leidde niet tot enige eigen schuld. In de zomer is het gebruikelijk dat mensen op slippers lopen.

Probleem verjaring

Daarnaast moet je er altijd rekening mee houden dat een vordering kan verjaren. Om schadevergoeding te kunnen claimen, dien je binnen vijf jaar nadat je bekend bent geworden met de schade en de aansprakelijke partij de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Suzanne legt uit:
“Deze termijn gaat ook lopen als je nog niet bekend bent met de exacte omvang van de schade. Wees er dus op tijd bij!”

Goede tip

Om je kansen in een procedure te vergroten is het dus erg belangrijk dat je kunt aantonen dat er een gebrek aan de weg was. Suzanne adviseert daarom het volgende:
“Het is verstandig om altijd meteen foto’s te maken of laten maken van de situatie ter plaatse. Dat is niet zo moeilijk meer tegenwoordig. Bijna iedereen heeft wel een mobiele telefoon met camera op zak. Verder is het altijd belangrijk gegevens te noteren van eventuele getuigen, van mensen die het ongeluk hebben gezien.”
Heb je schade opgelopen door een gebrek aan de weg? Neem dan contact met mij of een van mijn collega’s op om te onderzoeken of wij de wegbeheerder voor jouw schade aansprakelijk kunnen stellen. Fotocredits: DURIS Guillaume / Adobe Stock

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.