Arbeidsovereenkomst | Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Arbeidsovereenkomst

#Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst vormt de basis van de rechtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Niet in alle gevallen is het even duidelijk of er ook echt sprake is van een arbeidsovereenkomst. Voor een arbeidsovereenkomst geldt specifieke wet- en regelgeving die op andere samenwerkingsvormen, zoals de overeenkomst van opdracht, niet van toepassing is. Het is dus van belang om te weten of er ook echt sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De sectie Arbeidsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten houdt zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin. Wij kunnen u adviseren over het aangaan en opstellen van een arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan. Ook kunnen wij voor u procederen over alle mogelijke arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

De vorm van de overeenkomst hangt af van de praktische behoefte van de werkgever en soms ook van de werknemer. Zo zijn er arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd. Bij het opstellen van de overeenkomst moet rekening worden gehouden dat voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd andere wettelijke regels gelden dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld (de duur van) de opzegtermijn, beëindigingsmogelijkheden en proeftijd. Naast arbeidsvoorwaarden kunnen ook andere belangrijke bedingen zoals een non-concurrentiebeding en een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Hoewel een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk hoeft te worden vastgelegd, adviseren wij om dit wel te doen.

In sommige gevallen is er behoefte aan flexibele arbeid, waarbij het aantal te werken uren niet (geheel) vast ligt. Er bestaan verschillende vormen van flexibele arbeidsrelaties, zoals een uitzendovereenkomst, oproepovereenkomst, nul-urencontract, voorovereenkomst, min-max contract en payrollconstructie.

Iedere contractsvorm heeft voor- en nadelen. Er moet rekening worden gehouden met verschillende regels en risico’s. Een en ander kan vergaande consequenties voor u hebben zodat het verstandig is u op voorhand door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten te laten adviseren. Wij zijn in staat om bestaande contracten te beoordelen. Zo moet bijvoorbeeld de inhoud van de overeenkomst in overeenstemming worden gebracht met de wet en de cao, moeten relevante bedingen worden vermeld en moeten de juiste arbeidsvoorwaarden worden genoemd. Zo nodig stellen wij voor u een nieuwe arbeidsovereenkomst op die het best aansluit bij de onderneming.

Beëindigen arbeidsovereenkomst

Vaak ontstaat pas bij het (voornemen tot) beëindigen van een arbeidsrelatie, ontslag of bij een verstoorde arbeidsrelatie discussie over de overeenkomst. Een overeenkomst die op schrift een overeenkomst van opdracht is, kan in de praktijk toch een arbeidsovereenkomst zijn. Ook kan de belastingdienst stellen er sprake is van een fictieve arbeidsovereenkomst. In dat geval bestaat er een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, waarbij voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels moeten worden toegepast als bij echte dienstbetrekkingen.

Ons advies is om tijdig contact op te nemen met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten zodat wij u in een vroeg stadium preventief kunnen adviseren in gevallen waarin een arbeidsconflict dreigt. In een later stadium kunt u rekenen op onze assistentie bij beëindigingstrajecten en  assistentie bij de uitvoering daarvan.

Direct juridisch advies?

Binnen 48 uur antwoord!

Neem contact op