Ontbinden samenlevingscontract

Een samenlevingscontract ontbinden bij het beëindigen van een relatie lijkt heel eenvoudig; in principe geldt het contract zolang het samenwonen duurt. Als er een verschil van mening is wanneer het samenleven is geëindigd, dan is de samenleving officieel geëindigd op de dag dat één van de partners aan de ander door middel van een aangetekend verzonden brief laat weten de samenleving geëindigd is. Vaak is echter expliciet in het samenlevingscontract vastgelegd op welke datum de overeenkomst als geëindigd moet worden beschouwd. Op deze manier is het samenlevingscontract ontbinden eenvoudig.

Lees ook: hulp bij een echtscheiding. 

Samenlevingscontract ontbinden met kinderen of een woning

De moeilijkheden van een samenlevingscontract ontbinden komen pas in beeld als er bijvoorbeeld een koopwoning of kinderen in het spel zijn. De wet stelt geen regels aan hoe samenwoners dit soort zaken moeten regelen. In een dergelijk geval moet bijvoorbeeld de gezamenlijke woning en het woongenot worden verdeeld. En in het geval van minderjarige kinderen stelt de wet eisen aan de ouders.

Sinds maart 2009 moeten ook samenwoners die gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen verplicht een ouderschapsplan opstellen bij het ontbinden van het samenlevingscontract, net als gehuwden en geregistreerd partners dat moeten doen bij het beëindigen van hun relatie. Zo zal in het ouderschapsplan een regeling moeten worden opgenomen over de verdeling van de zorg voor de kinderen, de overdracht van informatie met betrekking tot de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen wat we ook wel kinderalimentatie noemen.

Ik wil hulp bij het ontbinden van mijn samenlevingscontract

"De moeilijkheden van een samenlevingscontract ontbinden komen pas in beeld als er bijvoorbeeld een koopwoning of kinderen in het spel zijn."

Financiële afwikkeling bij ontbinden samenlevingscontract

Voor de financiële afwikkeling van het uit elkaar gaan moet worden gekeken naar wat de partners in het samenlevingscontract zijn overeengekomen. Er kan sprake zijn van een gemeenschappelijk vermogen of schuldenlast, zoals een woning, die bij de beëindiging van de samenwoning verdeeld moet worden. In sommige contracten is bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten verdeeld moeten worden. De ex-partner heeft na de het ontbinden van het samenlevingscontract geen recht op partneralimentatie, tenzij dit uitdrukkelijk is opgenomen in een samenlevingscontract gesloten tussen de partners.

Het inschakelen van een advocaat voor een samenlevingscontract ontbinden en het regelen van de gevolgen van het verbreken van de samenleving is niet vereist, maar wel aan te bevelen. Zo is het belangrijk dat er een goede schriftelijke overeenkomst (convenant) wordt opgesteld waarin de financiële afspraken over de woning, de inboedel, de bankrekeningen etc. zijn geregeld. Het belang van een zorgvuldig tot stand gekomen ouderschapsplan met daarin de afspraken over de kinderen mag ook niet worden onderschat. Een juiste zorg hiervoor voorkomt discussies en problemen in de toekomst.

Advies of hulp nodig bij het ontbinden van een samenlevingscontract?

In veel gevallen moet goed gekeken worden naar uw persoonlijke en financiële belangen en wellicht ook naar het belang van uw kind(eren). AK Advocaten in Etten-Leur gaat graag met u in gesprek om te kijken of wij hierin iets voor u kunnen betekenen. Ook met anders zaken die te maken hebben met familierecht staan wij voor u klaar. Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact met ons op. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis.

Ik wil een gratis kennismakingsgesprek