Echtscheiding - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Echtscheiding

#Familierecht

Een echtscheiding komt eigenlijk nooit uit de lucht vallen. Vaak gaat er een langere periode van twijfel en zorgen aan vooraf. Op het moment dat een afspraak wordt gemaakt met een familierechtadvocaat, is de kogel meestal door de kerk. Soms ook niet. U kunt dan uiteraard een oriënterend gesprek hebben met één van onze advocaten om te vragen waarmee allemaal rekening moet worden gehouden als gekozen zou worden voor een echtscheiding.

Gevolgen van een echtscheiding

Als men besluit te gaan scheiden, dan zullen diverse aspecten besproken moeten worden. Het is belangrijk dat de gevolgen van de scheiding goed geregeld worden. Uiteraard wordt in het kader van een echtscheiding, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaardengeregeld. Indien sprake is van een eigen bedrijf, wordt uitvoerig stil gestaan bij de effecten van de echtscheiding op de onderneming. Als er kinderen zijn, dan zal ook nagedacht moeten worden over een goede zorgregeling voor de kinderen en de invulling van een ouderschapsplan. Tevens zal gesproken moeten worden over een financiële regeling voor de kinderen en eventueel voor u zelf of voor de partner. Daar waar alimentatie aan de orde is, kunnen wij berekeningen maken aan de hand van de geldende normen en zullen we – indien nodig – diverse varianten met u doornemen. Tenslotte zal er ook aandacht worden besteed aan een regeling omtrent de verdeling van pensioen.

 

Heeft u een vraag?

Binnen 48 uur antwoord

Stel uw vraag hier

Echtscheiding en advocaat

Er zijn een aantal manieren om een echtscheiding te regelen. U kunt ervoor kiezen om een eigen advocaat in te schakelen, die uw belangen zal behartigen. Reeds bij aanvang van de werkzaamheden zal een plan van aanpak worden besproken. Vaak wordt eerst (de advocaat van) de andere echtgenoot benaderd om te peilen of er in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen worden over de gevolgen van de echtscheiding, zodat inschakeling van de rechter beperkt kan blijven. Soms is men die fase al voorbij en zal worden besloten de onderwerpen waarover geen overleg (meer) mogelijk is direct aan de rechter voor te leggen. De echtscheidingsprocedure die bij de rechtbank moet worden gevoerd, zal in overleg met u in gang worden gezet. De daarin te kiezen strategie zal steeds in goed onderling overleg met u worden gekozen. Uw persoonlijke wensen staan daarbij voor ons altijd voorop.

Mediation

U kunt ook kiezen voor mediation. Bij mediation nemen beide echtgenoten plaats aan tafel van de mediator met het doel om met elkaar afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding.

De familierechtadvocaten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten zijn gespecialiseerd in echtscheidingen en alle zaken die daarmee samenhangen. Eveneens zijn zij gespecialiseerd scheidingsmediator. Zij kunnen u dus zowel bijstaan als uw advocaat, maar u ook begeleiden als mediator. Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat u ons raadpleegt voor een second opinion, bijvoorbeeld indien u een echtscheidingsconvenant wenst te laten beoordelen voor u het ondertekent.

Wilt u meer weten of wat Asselbergs & Klinkhamer Advocaten voor u kan betekenen? Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur ons een e-mail.

Neem contact op.

Familierecht