Ouderschapsplan

Alle ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, zijn verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan voor hun minderjarige kinderen op te stellen. Voor ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, geldt dit alleen als zij het gezamenlijk gezag over de kinderen uitoefenen.

Welke afspraken moeten er in een ouderschapsplan komen te staan?

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de manier waarop de omgang met het kind wordt geregeld;
  • de manier waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke beslissingen of ontwikkelingen die het kind aangaan;
  • de verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind (kinderalimentatie).

Andere afspraken vastleggen als ouders

Het is ook mogelijk om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over hoe jullie als ouders met elkaar en met nieuwe partners omgaan. Als de situatie zich ervoor leent, adviseren wij jullie om een uitgebreid ouderschapsplan te maken. Wij denken daarbij graag met jullie mee over de afspraken die in jullie situatie juist wel of niet goed kunnen werken, ook voor het kind zelf.

Uitgebreid ouderschapsplan: voorkom onnodige discussies

Zolang de communicatie goed verloopt en jullie zaken onderling kunnen afstemmen, kan het ouderschapsplan in de kast blijven liggen. In het geval jullie het toch niet eens kunnen worden over bepaalde punten, dan kan het plan erbij gepakt worden om na te gaan wat jullie destijds hebben afgesproken. Een uitgebreid ouderschapsplan verkleint de kans op onnodige discussies.

Ik wil hulp bij het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan

co-ouderschap alimentatie

"Het is ook mogelijk om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over hoe jullie als ouders met elkaar en met nieuwe partners omgaan."

Lukt het jullie niet om afspraken te maken over het ouderschap na de echtscheiding?

Indien het jullie niet lukt om overeenstemming te krijgen over de inhoud van het ouderschapsplan, zullen wij namens jou in het verzoekschrift tot echtscheiding aangeven hoe jij het ouderschap na echtscheiding vorm zou willen geven. De rechter zal dit verzoek (en/of verweer) beoordelen en een beslissing nemen. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat de rechter alleen een beslissing kan nemen over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, over de informatieplicht en over de kinderalimentatie. De rechter stelt dus geen ouderschapsplan vast, als ouders daarover geen overeenstemming hebben.

Een bestaand ouderschapsplan wijzigen

Het kan goed dat het ouderschapsplan na het opstellen nog een of meerdere keren gewijzigd moet worden. Situaties kunnen veranderen en kinderen worden ouder.  Wat op dit moment een goede afspraak is, past over een jaar of enkele jaren wellicht al niet meer bij jullie en/of jullie kinderen. Het is daarom raadzaam om evaluatiemomenten af te spreken.

Wijziging van omstandigheden

Een ouderschapsplan kan steeds gewijzigd worden als jullie het als ouders eens zijn over de wijziging. Het is verstandig om wijzigingen met een structureel karakter schriftelijk vast te leggen. Lukt het niet om overeenstemming over een wijziging te bereiken, dan kan aan de rechter worden verzocht om het ouderschapsplan te wijzigen. De rechter kan bijvoorbeeld de contactregeling wijzigen, bepalen dat een kind bij de andere ouder het hoofdverblijf heeft of de hoogte van de kinderalimentatie veranderen.

Hulp nodig bij het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan?

Er komt veel kijken bij het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan. Wij denken graag met jullie mee over een plan van aanpak en de verschillende mogelijkheden. Natuurlijk kan dit ook in mediation worden geregeld.

De familierechtadvocaten en mediators van AK Advocaten in Etten-Leur staan voor je klaar en helpen je graag. Wil je meer weten over wat wij  voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail, of bel direct met een van onze advocaten of mediators. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis.

Ik wil een gratis kennismakingsgesprek