Ouderschapsplan - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Ouderschapsplan

Sinds maart 2009 is in geval van een scheiding het opstellen van een ouderschapsplan voor echtgenoten en geregistreerde partners met minderjarige kinderen verplicht, ongeacht of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag. Een echtscheidingsverzoekschrift moet een ouderschapsplan bevatten. Ook ongetrouwde ouders met gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen moeten tijdens een scheiding een ouderschapsplan opstellen.

Inhoud ouderschapsplan

De wet vereist dat in een ouderschapsplan in ieder geval de volgende zaken worden opgenomen:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de manier waarop de omgang met het kind wordt geregeld;
  • de manier waarop de ouders elkaar zullen informeren en raadplegen over belangrijke dingen die de kinderen betreffen (de informatieplicht);
  • de kinderalimentatie.

Een ouderschapsplan moet door beide ouders ondertekend worden. Het ouderschapsplan of het echtscheidingsverzoekschrift moet ook vermelden op welke manier de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan zal na het opstellen mogelijk nog een of meerdere keren moeten worden gewijzigd. Wat nu een goede afspraak is, voldoet over een half jaar wellicht al niet meer.

Ik wil hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan

co-ouderschap

"Ook ongetrouwde ouders met gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen moeten tijdens een scheiding een ouderschapsplan opstellen."

Geen overeenstemming ouderschapsplan

Indien ouders niet tot overeenstemming komen over het ouderschapsplan, moet in het echtsverzoekschrift worden opgenomen over welke zaken de ouders wel overeenstemming hebben, over welke zaken ze het (nog) niet eens zijn en waarom over die zaken nog geen overeenstemming bestaat. Ook moeten de ouders ieder voor zich aangeven hoe volgens hem/haar het ouderschap na echtscheiding vorm gegeven zou moeten worden.

Een rechter kan overigens wel besluiten dat een echtscheidingsverzoek zonder ouderschapsplan niet in behandeling wordt genomen. Een rechter zal hiertoe niet besluiten indien overleg tussen de ouders onmogelijk is of niet van één van de ouders gevergd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in situaties met alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische klachten of huiselijk geweld.

Het opstellen van een ouderschapsplan is niet eenvoudig. Al net na de start van de echtscheiding moet nagedacht worden over regelingen voor de kinderen, terwijl de ouders soms nog niet apart wonen. Bovendien behoren tot het ouderschapsplan ook regelingen van financiële aard. Het is daarom verstandig om ondersteuning van een advocaat te vragen bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan?

De familierechtspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten in Etten-Leur kennen de praktische gevolgen van afspraken in een ouderschapsplan en kunnen u daarover adviseren. Ook indien het niet lukt om samen tot afspraken te komen over de invulling van het ouderschapsplan, kunnen onze familierecht advocaten u bijstaan en bekijken of het mogelijk is om alsnog tot afspraken te komen.

Natuurlijk is ook mediation bij het opstellen van een ouderschapsplan mogelijk. Wilt u meer weten over wat Asselbergs & Klinkhamer Advocaten voor u kan betekenen? Wij horen graag van u. Neem contact met ons op via e-mail, of bel direct met een van onze advocaten.

Ik ga contact opnemen