Rechtsgebied

Mediation

Naast de reguliere advocatuur biedt Asselbergs & Klinkhamer Advocaten mediation aan. Deze vorm van conflictbemiddeling biedt een hoop voordelen!

Deze vorm van conflictbemiddeling biedt een hoop voordelen!

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar (de mediator) gaan partijen actief met elkaar op zoek naar een – voor alle partijen aanvaardbare – oplossing voor een probleem. Voor een geslaagde mediation geldt dan ook de voorwaarde dat beide partijen willen meewerken aan het bemiddelingsproces.

De voordelen van mediation

Het voordeel van mediation ten opzichte van een procedure voor de rechtbank, is onder andere dat het een goedkopere en snellere manier is om tot een oplossing te komen.

Er wordt gezocht naar de oorzaken van het conflict, die vaak niet juridisch van aard zijn. Lukt het om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan leidt deze oplossing tot meer tevredenheid en acceptatie (draagkracht) bij beiden partijen dan wanneer dit door een derde, bijvoorbeeld een rechter, wordt opgelegd.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de rechter vaak veel beperkter is in zijn mogelijkheden bij een uitspraak. Een afspraak tussen partijen kan in mediation meer tegemoetkomen aan de wensen van beide partijen, omdat hier geen beperkingen gelden en partijen dus creatievere oplossingen kunnen bedenken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat de mediators van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Diverse vormen van mediation

Er zijn diverse vormen van mediation. In het algemeen worden drie vormen onderscheiden:

  • evaluatieve mediation;
  • faciliterende mediation en
  • transformatieve mediation.

1. Evaluatieve mediation

Bij evaluatieve mediation heeft de mediator een actieve rol. De mediator begeleidt niet alleen, maar hij of zij informeert ook over:

  • de juridische rechten en plichten;
  • de mogelijke uitkomsten bij de rechter;
  • de consequenties van mogelijke oplossingen, etc.

2. Faciliterende mediation

Bij faciliterende mediation is de mediator vooral gericht op het bewerkstelligen van een optimaal onderhandelingsklimaat.

3. Transformatieve mediation

Bij transformatieve mediation gaat het niet zo zeer om het oplossen van een conflict, alswel om het versterken van de verhouding tussen partijen.

Mediation is maatwerk

Mediation is maatwerk en kan in nagenoeg elke conflictsituatie worden toegepast. De mediators die aan Asselbergs & Klinkhamer Advocaten verbonden zijn, zullen aan de hand van de aard van het geschil de meest geschikte vorm van mediation toepassen en zo nodig gedurende het proces bijstellen.

Onze mediators bemiddelen in het ondernemingsrecht, letselschaderecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht en familierecht.

Bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten werken ervaren mediators die aangesloten zijn bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) of lid zijn van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Per 1 januari 2014 is het NMI opgegaan in de Mediatorsfederatie Nederland (MFN), waar ook de vFAS bij is aangesloten.