Echtscheiding en mediation

Bij een echtscheiding is het voor beide ex-partners van belang om op een goede en respectvolle manier te scheiden. Dit geldt zeker als er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn. Mediation biedt in dit geval uitkomst.

Bij een echtscheiding moet een groot aantal zaken worden geregeld, zoals:

Dit gaat vaak gepaard met heftige emoties. Door middel van mediation kunnen de ex-partners de scheiding op een nette manier regelen.

Echtscheidingsmediation: zelf afspraken maken

Bij (echt)scheidingsmediation wordt verwacht dat de partijen onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek gaan en samen afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. Daarbij begeleidt de scheidingsmediator als neutrale derde de ex-partners in de bemiddeling op juridisch, relationeel en emotioneel gebied.

Informatieverschaffing

De mediator geeft alle benodigde informatie aan beide partijen tegelijkertijd. Zo zal de mediator aangeven wat de rechten en plichten zijn en hoe de rechter zou oordelen. Het verkrijgen van juiste juridische informatie is van belang voor een goede afweging van de eigen wensen en belangen. De mediator kan meedenken bij het zoeken naar oplossingen. De mediator adviseert echter niet en neemt ook geen beslissingen. Het is de bedoeling dat ex-partners dit zelf samen doen.

Voordelen mediation

Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van ieder zijn eigen advocaat en de gang naar de rechter. De ex-partners houden bij mediation zelf de controle over de regelingen en het verloop van de echtscheiding. Bovendien worden de gemaakte afspraken beter door de ex-partners nageleefd dan regelingen die door de rechter worden opgelegd. Daarnaast is er meer ruimte voor creatieve oplossingen en het regelen van vraagstukken waarvoor in een procedure bij de rechter geen ruimte is, zoals het (voorlopig) in gezamenlijk eigendom houden van de woning.

Ik wil meer weten over echtscheiding

"Door mediation is meer ruimte voor creatieve oplossingen en het regelen van vraagstukken waarvoor in een procedure bij de rechter geen ruimte is, zoals het (voorlopig) in gezamenlijk eigendom houden van de woning."

Echtscheidingsconvenant

Als in de mediation overeenstemming wordt bereikt, dan worden de gemaakte afspraken door de mediator op een juiste manier vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. Dit convenant wordt vervolgens aan de rechtbank toegestuurd met het verzoek om de echtscheiding uit te spreken. De echtscheidingsprocedure verloopt dan verder schriftelijk, de ex-partners hoeven niet naar de rechtbank toe.

Leidt de mediation niet tot volledige afspraken, dan kunt u alsnog ieder een eigen advocaat inschakelen. De mediator mag overigens nooit na een niet-geslaagde mediation als advocaat voor één van de partijen optreden.

Het belang van de kinderen voorop

Mediation bij echtscheiding is met name van belang als er kinderen bij betrokken zijn. Ex-partners kunnen wel scheiden van elkaar, maar als ouders blijven zij toch aan elkaar verbonden.

Tijdens en na een echtscheiding moeten de ouders op een goede manier invulling geven aan het ouderschap. Zo moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld.

Het belang van het kind moet bij een echtscheiding voorop staan en hieraan wordt bij mediation alle aandacht geschonken. Ouders kunnen in het scheidingsproces, overmand door emoties, soms meer bezig zijn met hun eigen zorgen dan die van de kinderen. De mediator kan ervoor zorgen dat de belangen van de kinderen niet over het hoofd worden gezien.

Ook zonder kinderen

Toch kan mediation ook bij een echtscheiding zonder kinderen aan te bevelen zijn. Het is vaak een snellere en goedkopere manier van scheiden.

Daarbij gaan de ex-partners op een respectvolle manier uit elkaar. Dit kan in de praktijk belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als u gemeenschappelijke vrienden heeft of als er in de toekomst nog zaken geregeld moeten worden, zoals de verkoop van een woning.

Gespecialiseerde (echt)scheidingsmediator in Etten-Leur

Anoeska van Ginderen, advocaat van AK Advocaten, is scheidingsmediator en lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), die inmiddels onderdeel uitmaakt van de Mediatorsfederatie Nederlands (MfN). Ze heeft de specialisatieopleiding scheidingsbemiddeling (mediation) afgerond.

Ik ga contact opnemen