Inkoop- en aanbestedingsrecht

Bij het inkopen en aanbesteden van een opdracht zijn vaak veel partijen betrokken en kan er helaas veel misgaan. Veel van die problemen kunnen ook juridische consequenties hebben. Het is dus van belang om tijdig een advocaat te raadplegen, omdat in veel gevallen snel moet worden gehandeld.

Ik wil hier meer over weten

Aanbestedingsrecht

Met een aanbesteding maakt een opdrachtgever bekend een opdracht te willen laten uitvoeren, waarop bedrijven kunnen reageren door een offerte in te dienen. Voor overheidsinstanties is een aanbesteding vaak noodzakelijk, aangezien hun activiteiten met gemeenschapsgeld zijn gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de de bouw van een school, de aanleg van groenvoorziening en infrastructuur of aan de aankoop van kopieermachines.

Een aanbesteding roept vaak ook vragen op als:

 • Wanneer is sprake van een aanbestedingsplicht?
 • Moet een opdracht (Europees) worden aanbesteed?
 • Welke aanbestedingsprocedure is het meest geschikt?
 • Hoe lang van tevoren moet de aanbesteding worden opgezet en welke termijnen gelden er?

Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen bij zowel de aanbestedende diensten als bij inschrijvers vragen rijzen als:

 • Voldoet een inschrijving aan de gestelde minimumeisen?
 • Is voldaan aan de geschiktheidseisen?
 • Wanneer mag een aanbieding worden aangevuld?
 • Mag inzage worden verschaft in aanbiedingen van andere inschrijvers?

Ook na de aanbestedingsprocedure kunnen er vragen en discussies ontstaan, onder meer over:

 • De geldigheid van de inschrijving.
 • Gebrekkige motivering van een gunningsbeslissing.
 • Onjuiste toepassing of uitleg van selectie of gunningscriteria.
 • De uitvoering van de opdracht.
handelsrecht en ondernemingsrecht

''Bij het inkopen en aanbesteden van een opdracht zijn vaak veel partijen betrokken. De problemen die hierbij kunnen ontstaan, kunnen ook juridische consequenties hebben.''

De sectie Vastgoedrecht van AK

De sectie Vastgoed van AK Advocaten is gespecialiseerd in het Europees en nationaal aanbestedingsrecht, en staat zowel overheidsinstanties als inschrijvers bij. We begeleiden inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures en hebben veel ervaring met aanbestedingen in de bouw. Ook procederen we regelmatig in aanbestedingsgeschillen, zowel in kort geding als in bodemprocedures.

Direct juridisch advies over inkoop- en aanbestedingsrecht?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Wij horen graag van u.

Ik ga contact opnemen