Aangepaste spelregels voor aanbesteden per 1 januari 2024: de nieuwe drempelwaarden zijn bekend

22 nov 2023 Vastgoedrecht Judith Vermeeren

Een inkoopopdracht van de overheid heet een aanbesteding. Voor aanbesteden gelden Europese en nationale regels. De geraamde waarde van een opdracht bepaalt welk soort aanbestedingsprocedure de overheid moet kiezen en ook of de overheid daarbij nationale of internationale (Europese) regels moet toepassen. De Europese Commissie stelt de zogenoemde drempelwaarden iedere twee jaar vast. De drempelwaarden voor 2024-2025 zijn bekend.

Ik wil meer weten over inkoop- en aanbestedingsrecht

Spelregels aanbesteden

De ‘spelregels’ voor het aanbesteden zijn opgesteld om het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten te bevorderen en een optimale marktwerking te bereiken. Doel is dat de overheid de beste kwaliteit krijgt voor een zo goed mogelijke prijs. Ondernemers krijgen door de regels een eerlijke kans om een overheidsopdracht te winnen. 

Drempelwaarde bepaalt de procedure

Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan het Europese drempelbedrag moet volgens de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Er bestaan verschillende drempelwaarden afhankelijk van de soort opdracht.

Drempelwaarden werken, leveringen en diensten 2024-2025

Richtlijn 2014/24/EU is de zogenaamde ‘klassieke sectoren richtlijn’ en omvat regels ten aanzien van overheidsopdrachten voor (bouw)werken, leveringen van goederen en het verrichten van diensten. Na een daling van de drempelbedragen in 2020-2021 en een lichte stijging van de drempelwaarden in 2022-2023 zijn de bedragen nu allemaal weer gestegen. De nieuwe Europese drempelbedragen (exclusief btw) voor de meest voorkomende opdrachten onder voormelde richtlijn zijn:

  • Werken: 5.538.000 euro
  • Leveringen en diensten voor centrale overheid: 143.000 euro
  • Leveringen en diensten voor decentrale overheid: 221.000 euro
  • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro

Voor de drempelwaarden van de overige opdrachten wordt verwezen naar de publicatie op Pianoo.

De nieuwe drempelbedragen gelden voor opdrachten die ná 1 januari 2024 worden aangekondigd. Ze gelden tot en met 31 december 2025.

Eén klein voorbehoud: de Europese Raad moet de nieuwe drempelbedragen nog accorderen. In december 2023 vindt de definitieve vaststelling plaats.

Nieuwe drempelwaarden aanbestedingen 2020-2021

''De nieuwe drempelbedragen gelden voor opdrachten die ná 1 januari 2024 worden aangekondigd. Ze gelden tot en met 31 december 2025''

Overheidsopdrachten met een lagere waarde dan de drempelwaarde

Bij overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de hierboven genoemde Europese drempelwaarden, zijn Europese procedures niet verplicht. In dat geval kan een nationale of een meervoudig of enkelvoudig onderhandse procedure worden gevolgd. Bij deze procedures kunnen mogelijk kortere termijnen worden gehanteerd en gelden minder regels. Wel gelden daarvoor de specifieke regels uit deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

De Gids Proportionaliteit geeft op de pagina’s 32 en 33 een handvat voor de keuze van de geschikte en proportionele procedure.

Vragen over aanbesteden?

Heb je vragen over aanbesteden, wens je advies over de te volgen procedure, wil je tactisch inschrijven of de juiste vragen stellen? Neem dan contact met mij of een van mijn collega’s van de sectie Vastgoedrecht op.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren vastgoedrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.