Werknemer afwezig door persoonlijke omstandigheden: wel of geen recht op loon?

15 nov 2023 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

Een dame, in dienst bij een kapperszaak kreeg te maken met zeer vervelende privéomstandigheden. Er was sprake van huiselijk geweld door haar partner. Deze privésituatie loopt dermate uit de hand dat zij in een zogenaamd safe house wordt geplaatst.

Het safe house ligt op grote afstand van de plaats waar haar werkgever is gevestigd. Ook krijgt zij van officiële instanties het advies mee om dit safe house niet te verlaten, omdat dit risico’s zou opleveren voor de veiligheid van haar en haar kind. De werkneemster is hierdoor niet in staat te komen werken.

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Recht op loon?

De grote vraag is of de werkneemster nu aanspraak kan maken op doorbetaling van haar salaris. Is dit een omstandigheid die voor rekening en risico komt van de werkgever? Heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting in deze situatie? De kapperszaak maakt de keuze om het loon van de werkneemster niet door te betalen. Zij geven aan dat dit geen omstandigheid is die volgens de wet voor haar rekening zou moeten komen. Werkneemster is het daar niet mee eens en begint uiteindelijk een procedure.

Ziekte?

Werknemer stelt ook nog dat zij zich telefonisch ziek zou hebben gemeld. De werkgever betwist dit.

Kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het voor hem niet uitmaakt of deze werkneemster zich al dan niet ziek heeft gemeld. De oorzaak van haar afwezigheid is volgens de rechter gelegen in haar privéomstandigheden en niet in een eventuele ziekte. Door de plaatsing in het safe house op afstand was zij niet in staat om te komen werken. Omdat het hier gaat om privéomstandigheden vond de kantonrechter dat er geen sprake is van recht op loon. De vordering van de werkneemster wordt daarom volledig afgewezen.

''Omdat het hier gaat om privéomstandigheden vond de kantonrechter dat er geen sprake is van recht op loon.''

Nare gevolgen

De uitspraak van de kantonrechter is gelet op de systematiek van het burgerlijk wetboek te begrijpen. Toch komt het vaak voor dat privéomstandigheden leiden tot ziekte. Was de uitspraak anders geweest als het safe house dichter bij de plaats van de werkgever had gelegen? En wat zijn de gevolgen? Werkneemster heeft geen inkomsten meer zal een uitkering moeten aanvragen of haar vermogen moeten aanspreken. Zij kan dus in forse financiële problemen terechtkomen. Nare gevolgen en het zou mij niet verbazen als beroep wordt ingesteld tegen deze uitspraak. Wat vindt u?

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem contact op met mij of met mijn collega’s van de sectie Arbeidsrecht.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.