Nog maar de helft van de tijd thuiswerken, hoe zit het juridisch?

17 feb 2022 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Zoals dat voor iedere persconferentie gebeurt, zo lekte ook deze keer weer een groot deel van de besluiten van het kabinet vooraf uit. Diverse media berichtten dat het ‘thuiswerkadvies’ zou komen te vervallen. De ene werknemer slaakte een zucht van verlichting: niet meer werken aan de keukentafel of (erger) op zolder, tussen de drogende was. De andere medewerker zat er juist weer niet op te wachten om weer dagelijks op vaste tijdstippen op kantoor te zijn. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat het thuiswerkadvies nog niet geheel komt te vervallen. Vanaf nu luidt het advies ‘Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor’. Beide werknemers een beetje blij zou je zeggen. Maar hoe zit het nu juridisch met het thuiswerken?

Ik wil meer weten over arbeidsrecht

Geen ‘recht’ op thuiswerken

De huidige wetgeving kent geen recht op thuiswerken. Dat recht kan ook niet worden ontleend aan het thuiswerkadvies. Het thuiswerkadvies is slechts een ‘algemeen overheidsadvies’ dat een werknemer niet tegenover zijn werkgever kan inroepen, zo bepaalde de kantonrechter in Nijmegen eerder.

De wet

Op grond van de ‘Wet flexibel werken’ kan een werknemer de werkgever vragen om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidstijd of de arbeidsplaats.

Uitgangspunt is dat de werkgever met werknemer overlegt over het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of de arbeidstijd en het verzoek inwilligt ‘tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten’.

Dat uitgangspunt geldt niet voor het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats. De wet bepaalt dat de werkgever het verzoek slechts hoeft te ‘overwegen’ en met de werknemer ‘overleg pleegt’ als hij het verzoek afwijst. Niets meer en niets minder. Aan een afwijzing hoeven dus geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ten grondslag te liggen.

werken vanuit huis via zoom.

"De huidige wetgeving kent geen recht op thuiswerken"

Toekomstige wetswijziging?

Ruim een jaar geleden is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend. Met dit wetsvoorstel willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op de werklocatie en het werken thuis willen organiseren. Het is de bedoeling om het uitgangspunt – ‘inwilligen tenzij …’ – ook te laten gelden voor het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats.

In week 10 debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. De week daarna, op 15 maart a.s., beoordeelt het kabinet het huidige thuiswerkadvies opnieuw. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over het wetsvoorstel en/of het thuiswerkadvies leest u weer van ons.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.