Oude facturen: waarom het tijd is om ze op te ruimen!

27 jun 2023 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In een wereld waarin zakelijke transacties en financiële geschillen aan de orde van de dag zijn, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische aspecten die daarbij komen kijken. Een van die aspecten is het voorkomen dat het recht om een factuur voldaan te krijgen, verjaart. Dit blog richt zich op het voorkomen van verjaring van dit vorderingsrecht, het stopzetten van de verjaring en mogelijke stappen die kunnen worden genomen om dat te bewerkstelligen.

Ik wil meer weten over ondernemingsrecht

Een praktijkvoorbeeld

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een levensmiddelenfabrikant bent, genaamd Delicious Foods, en je producten hebt geleverd aan een buurtsuper genaamd Friendly Groceries. Helaas heeft Friendly Groceries enkele facturen niet betaald, maar na enige tijd besluit ze begin dit jaar toch om tot actie over te gaan en de facturen te incasseren.

Maar er is een probleem. Het recht om de facturen voldaan te krijgen blijkt te zijn verjaard. Is dat meteen een probleem? Niet per se, want zolang Friendly Groceries geen beroep doet op de verjaring, zal ze denken dat ze nog steeds verplicht is om de facturen van Delicious Foods te betalen.

Termijnen en gevolgen

In het geval dat er sprake is van de betaling van een factuur geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn vangt aan volgend op de dag waarop de factuur diende te zijn voldaan.

De verjaringstermijn van de door Delicious Foods op 30 november 2016 verstuurde facturen die een betalingstermijn kende van 14 dagen, ving aan op 15 december 2016 en eindigde 5 jaar later op 15 december 2021.

Vanaf dat moment kon de betaling van de facturen door Delicious Foods niet langer juridisch van Friendly Groceries worden afgedwongen. Zelfs indien Delicious Foods ervoor zou kiezen om de zaak aan de rechter voor te leggen, blijft dit niet mogelijk. Daarvoor is – zoals hiervoor al genoemd – wel noodzakelijk dat Friendly Groceries daadwerkelijk een beroep doet op de verjaring.

''Het is als ondernemer belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische aspecten van zakelijke transacties.''

Voorkomen is beter dan genezen

Op dit moment is het misschien vervelend, maar hoe kan Delicious Foods in de toekomst voorkomen dat haar vorderingsrecht kan verjaren? Dit is waar het leerstuk van stuiting relevant wordt. Stuiting betekent dat de verjaring van het vorderingsrecht om een factuur voldaan te krijgen als het ware stopt en tegelijkertijd wordt verlengd.

Indien Delicious Foods vóór het verstrijken van de verjaringstermijn haar vorderingsrecht om haar facturen voldaan te krijgen op Friendly Groceries had gestuit, zou de verjaringstermijn van vijf jaren opnieuw zijn begonnen te lopen.

Er waren enkele manieren waarop Delicious Foods de verjaring kon stuiten, namelijk door vóór het verstrijken van de verjaringstermijn van vijf jaren:

Daarnaast zou het vorderingsrecht van Delicious Foods om haar facturen betaald te krijgen zijn gestuit op het moment dat Friendly Groceries het bestaan van de facturen en de op haar rustende verplichting om deze te betalen, erkend.

In geval Delicious Foods zou kunnen aantonen dat zij Friendly Groceries in de tussenliggende periode regelmatig aanmaningen verstuurde en daarbij expliciet haar recht op betaling voorbehield, had dat tot gevolg gehad dat haar vorderingsrecht om haar facturen betaald te krijgen was gestuit en Delicious Foods ook aan het begin van dit jaar nog steeds gehouden was (en gedwongen kon worden) om de facturen van Delicious Foods te betalen.

Het belang van stuiting

Kortom, naast het tijdig actie ondernemen kan het stuiten van de verjaring van het vorderingsrecht om facturen voldaan te krijgen soms een cruciale stap zijn om ervoor te zorgen dat het recht op betaling behouden blijft. Door het versturen van schriftelijke aanmaningen, het starten van een gerechtelijke procedure of het verkrijgen van erkenning van de vordering, kan voorkomen worden dat de verjaringstermijn verstrijkt.

Neem contact op voor hulp

Heb je hulp nodig bij het incasseren van facturen en/of het stuiten van een (geld)vordering? Neem dan vooral contact op met mij of mijn collega’s van de sectie ondernemingsrecht.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.