Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Wist jij dat je als bestuurder van een rechtspersoon toch aansprakelijk kan worden gesteld? In Nederland geldt als uitgangspunt dat je als bestuurder van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een vereniging), niet aansprakelijk bent voor verplichtingen die deze rechtspersoon is aangegaan. Dat is vaak één van de redenen om juist een rechtspersoon op te richten. Door een rechtspersoon op te richten wil je voorkomen dat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als de rechtspersoon onverhoopt in een situatie komt te verkeren waarbij zij haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Onder omstandigheden kun je als bestuurder, naast de rechtspersoon, toch persoonlijk aansprakelijk zijn voor verplichtingen die de rechtspersoon is aangegaan, namelijk:

  • 1. je gaat namens de rechtspersoon een verplichting aan, terwijl je op het moment dat je deze verplichting aangaat eigenlijk al wist (of moest weten) dat de rechtspersoon die verplichting niet kon na komen en geen verhaal zou bieden voor daardoor ontstane schade. De rechtspersoon had bijvoorbeeld niet de financiële middelen of verwachtte niet de financiële middelen te hebben om aan de verplichting te voldoen;
  • 2. je doet iets heel raars, iets dat een andere bestuurder die in jouw schoenen zou staan, niet zou doen. Kortom je voert je bestuurstaak niet goed uit.

In die twee gevallen is er een kans dat jij als bestuurder, naast de rechtspersoon, persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor verplichtingen die door de rechtspersoon zijn aangegaan.

Ben jij benieuwd naar hoe wij jou kunnen helpen bij het innen van jouw vordering(en). Lees dan meer over ons incassotraject of bel direct met een van onze specialisten om te zorgen dat de debiteur wel betaald!

Ik wil direct contact opnemen