Factuur niet betaald, en nu? Het incassotraject van AK!

20 jan 2022 Ondernemingsrecht Erik van Loon

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Vorig jaar vertelde ik u in een serie blogs over zakendoen met bedrijven in zwaar weer hoe u uw bedrijf zo goed mogelijk kunt beschermen tegen het faillissement van een afnemer. Nu kan de situatie zich voordoen dat u alles goed heeft geregeld, maar uw facturen toch niet worden betaald. Welke mogelijkheden heeft u dan?

Onbetaalde facturen

Als u leverancier bent, heeft u verschillende mogelijkheden om uw onderneming te beschermen tegen wanbetaling en/of het faillissement van een afnemer. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het retentierecht of het recht van reclame. En als u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen, kunt u daar in veel gevallen ook een beroep op doen. Tenminste, als die algemene voorwaarden ook op de overeenkomst van toepassing zijn.

Maar als u diensten levert en uw facturen niet worden voldaan, of als niet aan de voorwaarden van genoemde zekerheden en het eigendomsvoorbehoud is voldaan, zit u met lege handen. En een niet betaalde factuur. In dat geval kunt u gebruikmaken van het incassotraject van AK. Wist u dat dit in veel gevallen kosteloos kan, op basis van no cure no pay.

Ik wil meer weten over ondernemingsrecht

Het incassotraject van AK

Op het moment dat facturen onbetaald blijven, komen wij graag voor u in actie. En als die facturen niet worden betwist, doen wij dat in beginsel op no cure no pay basis. In de meeste gevallen hoeft er dus geen extra kosten voor te maken. Wat houdt ons traject in?

1. Eerste brief & telefonisch contact

Om te beginnen sturen wij uw debiteur kosteloos een brief met daarin de sommatie om de factuur binnen 14 dagen te betalen. Ook nemen wij in deze fase telefonisch contact met hem op. Het is helaas nog altijd zo dat een brief en een telefoontje van een advocaat meer effect sorteert dan (nog) een herinnering van uw debiteurenadministratie. Wij zien in de praktijk dan ook vaak dat de factuur in deze fase alsnog wordt betaald.

Blijkt na deze brief dat uw debiteur de factuur betwist? Dan gaan wij met u in overleg over het vervolg. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

2. Tweede brief

Wordt uw factuur na onze eerste brief niet betaald? Dan sturen wij uw debiteur een tweede brief.Hierbij verhalen wij de kosten (buitengerechtelijke incassokosten) op uw debiteur. Wordt de factuur voldaan? Dan kost onze bijstand u dus ook in deze fase niets.

3. Gerechtelijk traject

Blijft betaling dan alsnog uit? Dan kunnen we, uiteraard na overleg met u, overgaan tot een gerechtelijk traject om uw factuur te innen. Denk hierbij aan een procedure, beslaglegging en/of een faillissementsaanvraag. Dit doen wij tegen onze standaardtarieven.

"Op het moment dat facturen onbetaald blijven, komen wij graag voor u in actie!"

Contract beëindigen

Als u een structurele samenwerking met de betreffende debiteur was aangegaan, kunnen de betalingsproblemen voor u wellicht ook aanleiding zijn om het contract te beëindigen. In veel gevallen is dat mogelijk, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Contract opzeggen

Zo is in veel overeenkomsten een opzegmogelijkheid opgenomen. In specifieke gevallen kent de wet ook opzegmogelijkheden. Is er voor uw situatie niets in het contract of in de wet geregeld? Dan is er wellicht de mogelijkheid om de samenwerking op grond van de redelijkheid en billijkheid op te zeggen.

Contract ontbinden

Ook is er wellicht de mogelijkheid om het contract te ontbinden, omdat er aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Soms wordt deze optie in het contract uitgesloten, dus het is verstandig om eerst het contract te raadplegen.

Meer informatie?

Als uw facturen onbetaald blijven en u geen beroep kunt of wilt doen op het  eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of het retentierecht, is het van belang dat u voortvarend in actie komt en vasthoudend blijft. Met het incassotraject van AK bent u verzekerd van een doortastende aanpak op (in veel gevallen) no cure no pay basis.

Neem dus gerust contact met mij op als u hier meer over wilt weten. Dat kan ook als u behoefte heeft aan advies over het beëindigen van de overeenkomst. Ik beantwoord uw vragen graag.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.