Medewerker KLM van handbagage naar schouderblessure: wie is aansprakelijk?

23 aug 2022 Letselschaderecht Jimke van Ruitenbeek-Eyck

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het personeelstekort op Schiphol zal niemand ontgaan zijn. Wij maken ons vooral druk over het feit of onze vlucht wel (op tijd) gaat en of onze bagage wel (op tijd) aankomt op de plek van bestemming en zijn minder bezig met de achtergrond van de chaos op onze luchthaven. Die is het gevolg van jarenlange ontevredenheid van bagagemedewerkers over de werkomstandigheden en hun beloning, waar wij, als passagiers, normaal gesproken weinig van meekrijgen. Totdat ze massaal het werk neerleggen!

Ik neem jullie mee in de zaak van een uitzendkracht die bij KLM te Schiphol tewerk is gesteld als lader/losser van vliegtuigen en waarin de rechtbank Amsterdam op 23 maart 2022 uitspraak heeft gedaan over de vraag of KLM aansprakelijk is voor door hem geleden schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Wat is er gebeurd?

Op 23 oktober 2016 moest de uitzendkracht via het open luik aan de voorzijde van het vliegtuig handbagage in het ruim laden. Hiervoor waren geen hulpmiddelen aanwezig. Om via het luik in het bagageruim te komen en de handbagage van zijn leidinggevende aan te kunnen nemen, moest de uitzendkracht vanaf de grond de afstand tot het luik overbruggen door zijn beide handen door de opening van het luik heen op de bodem van het ruim te plaatsen, zichzelf met kracht op te drukken en omhoog te springen. Ter illustratie:

De bewuste dag ging het mis. De uitzendkracht is tijdens de sprong in het ruim met zijn arm op de deurrand geslagen, waardoor zijn rechterschouder uit de kom ging. Daarna sloeg hij met zijn gezicht op de deurrand. Als gevolg hiervan is hij enige tijd arbeidsongeschikt geweest.

Is KLM aansprakelijk voor de schade die de bagagemedewerker hierdoor lijdt?

De uitzendkracht heeft KLM aansprakelijk gesteld op grond van art. 7:658 BW. Het standpunt van de uitzendkracht komt er – kort gezegd – op neer dat KLM heeft nagelaten instructies te geven voor het veilig betreden van het laadruim van vliegtuigen en heeft nagelaten daarvoor een deugdelijk hulpmiddel, zoals een trap, ter beschikking te stellen.

De wet schrijft voor dat een werkgever (KLM in dit geval) er alles aan moet doen om te voorkomen dat een medewerker schade lijdt in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden. De vraag die hier dus beantwoord moet worden is of KLM er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de schouder van de bagagemedewerker bij het inruimen van het laadruim van het vliegtuig uit de kom zou schieten.

Bij een geschil als dit moet de werknemer stellen dat hij schade heeft geleden tijdens zijn werkzaamheden. Dat heeft de uitzendkracht gesteld maar KLM heeft dat weersproken door te stellen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade, omdat de schade het gevolg is van de lichamelijke gezondheid van de man.

''De wet schrijft voor dat een werkgever er alles aan moet doen om te voorkomen dat een medewerker schade lijdt in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden.''

Wat vindt de rechter?

De rechtbank bevestigt dat als de medewerker niet in het ruim was gesprongen, zijn arm niet uit de kom zou zijn geschoten. Hij heeft de sprong gemaakt omdat hij voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden de laadruimte in moest. Het ongeval is hem dus overkomen terwijl hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichtte onder gezag van KLM.

De veronderstelling van KLM dat er geen schade zou zijn opgetreden als de schouder van de medewerker niet al vaker uit de kom zou zijn geschoten acht de rechter niet relevant voor de vaststelling van de aansprakelijkheid. De wet (artikel 7:658 lid 2 BW) bepaalt per slot van rekening dat de werkgever alleen dan niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of indien hij aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dat laatste wordt niet aangevoerd door KLM.

KLM is wel van mening dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan omdat de teamleider een “voetje” heeft aangeboden, de medewerker heeft gewaarschuwd de sprong niet te wagen en er wel een hulpmiddel aanwezig was. KLM draagt de bewijslast van deze stelling en nu de verklaringen van de uitzendkracht en de leidinggevende op dit punt lijnrecht tegenover elkaar staan en verder niemand aanwezig was, slaagt KLM niet in dat bewijs.

Daarom kan niet worden geconcludeerd dat KLM aan haar zorgplicht heeft voldaan. Dit leidt ertoe dat KLM aansprakelijk is voor de schade die de uitzendkracht heeft geleden als gevolg van het ongeval van 23 oktober 2016.

Hulp nodig?

Is jou iets vergelijkbaars overkomen en ben je benieuwd of je jouw schade kunt verhalen? Twijfel dan niet en bel een van onze specialisten op het gebied van letselschaderecht om jouw zaak aan voor te leggen.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Jimke van Ruitenbeek-Eyck

Jimke werkt sinds april 2019 bij AK Advocaten. Zij werkte eerder een aantal jaar als advocaat bij een kantoor in Breda. De afgelopen jaren werkte Jimke bij een schaderegelingsbureau, waar zij erachter kwam dat haar hart toch in de advocatuur ligt.

Meer artikelen van Jimke van Ruitenbeek-Eyck
Jimke Eyck

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.