Commotie rondom het alcoholslot

13 jul 2021 Letselschaderecht Ine Dilven

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In de laatste weken zijn twee belangrijke beslissingen genomen omtrent het alcoholslotprogramma. Hierdoor is aardig wat commotie ontstaan. Hoe staan de zaken er nu voor? Graag ga ik hier kort op in.

Wat is het alcoholslotprogramma?

Mensen die met een slok teveel op achter het stuur betrapt worden door de politie voelen zich vaak dubbel gestraft. De strafrechter legt over het algemeen een fikse geldboete op en een (on)voorwaardelijke rijontzegging. Het Centraal Bureau Rijvaardigheids-bewijzen (CBR) kan daarnaast een verplicht alcoholslotprogramma opleggen, dit is een bestuursrechtelijke maatregel. Een maatregel die vergaande gevolgen kan hebben omdat het een tweejarige maatregel is, die hoge kosten met zich meebrengt. Het inbouwen van een alcoholslot kost namelijk gemiddeld zo’n € 5.000,00. Daarbovenop komen dan ook nog de kosten voor het onderhoud van het apparaat en het uitlezen van het apparaat.

Ook komt het veelvuldig voor dat het apparaat storingen heeft waardoor je als automobilist met een alcoholslotprogramma gewoonweg de weg niet op kan omdat het alcoholslot niet naar behoren functioneert. De persoon die dit programma opgelegd krijgt mag namelijk alleen in een auto rijden met een alcoholslot en krijgt ook een speciale aantekening op zijn rijbewijs.

Alcoholslotprogramma en strafrechtelijke vervolging is dubbelop

De Hoge Raad heeft (ECLI:NL:PHR:2015:8) een belangrijk arrest gewezen. Iemand die wegens het rijden onder invloed reeds verplicht moet deelnemen aan het alcoholslotprogramma, mag daarnaast niet ook nog strafrechtelijk worden vervolgd. De Hoge Raad is van mening dat er anders inderdaad “dubbel” gestraft zou worden. Door deze uitspraak is dit dus een halt toegeroepen.

Alcoholslotprogramma mag niet meer

Reeds een dag later bleek dat dat de beslissing van de Hoge Raad uiteindelijk weinig invloed zal hebben. Immers, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft besloten dat het Centraal Bureau Rijvaardigheids-bewijzen geen alcoholslotprogramma meer mag opleggen (zaaknummer 201400944/1). De Raad van State heeft kritiek op de regeling. Er wordt volgens de Raad van State namelijk geen rekening gehouden met de uiteenlopende gevolgen van het alcoholslotprogramma voor de diverse personen en situaties. De Raad van State heeft geoordeeld dat dit tot ongelijkheid en willekeur zorgt. Immers, de gevolgen van het alcoholslotprogramma zijn voor de één veel ernstiger dan voor de ander met name gelet op de kosten die verbonden zijn aan het alcoholslotprogramma.

Overgangsregeling voor “oude gevallen”?

Wat nog wel belangrijk is om te vermelden, is dat de beslissing van de Raad van State en de beslissing van de Hoge Raad geen invloed hebben op “oude gevallen”. Voor de personen die reeds vóór de betreffende uitspraak een alcoholslotprogramma is opgelegd, blijft dit beleid dus ongewijzigd. Zij kunnen niet met terugwerkende kracht vorderen dat het alcoholslotprogramma niet op hem mag worden toegepast. Dit zal voor veel mensen teleurstellend zijn. Een alcoholslotprogramma wordt immers voor de duur van twee jaar opgelegd. Voor de mensen die recent een alcoholslotprogramma opgelegd hebben gekregen, betekent dit dus dat zij nog twee jaar last van dit alcoholslot hebben.

Conclusie

Als advocaat letselschaderecht, ben ik met name benieuwd wat het afschaffen van het alcoholslot betekent voor de verkeersveiligheid op de weg. Diverse belangenorganisaties zijn bang dat het afschaffen van het alcoholslotprogramma tot meer verkeersdoden en ernstige verkeersslachtoffers zal leiden. De tijd zal het leren. Ik verwacht dat er op korte termijn nieuwe plannen zullen worden gemaakt om het alcoholslot op een andere manier te introduceren met inachtneming van de kanttekeningen die volgen uit de beide voornoemde uitspraken.

 

Neem contact op

Over de blogger
Ine Dilven

Ine werkt sinds 2002 bij AK advocaten. Ze begon op de sectie ondernemingsrecht, waar ze veel heeft geprocedeerd en onderhandelingservaring heeft opgedaan. Ook hield Ine zich toen al bezig met het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

Meer artikelen van Ine Dilven
Ine Dilven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.