Hoe kan ik mijn naam veranderen?

15 aug 2022 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Iedereen krijgt bij de geboorte een voor- en achternaam. Een voornaam kan bestaan uit meerdere voornamen, zoals een roepnaam en doopnamen. Meestal kiezen ouders de voornaam van een kind zorgvuldig. Een voornaam gebruik je immers je leven lang. Toch kan het zo zijn dat je op enig moment jouw voornaam wenst te wijzigen.

Een achternaam is (meestal) dezelfde als die van jouw ouders, maar ook ten aanzien van deze naam kunnen zich situaties voordoen waardoor je deze wilt veranderen. Wat kun je dan doen?

Ik wil meer weten over familierecht

Wijzigen voornaam

Een voornaam kan niet (meer) bij je passen, bijvoorbeeld omdat bij de geboorte per ongeluk de verkeerde voornaam is opgegeven. Het komt regelmatig voor dat ouders vergeten om de roepnaam op te geven, alleen de doopnamen worden dan opgegeven. Ook kan de voornaam verwijzen naar een familielid, waarmee je geen contact meer hebt of waaraan je geen fijne herinneringen hebt. Of je wenst juist toevoeging van een voornaam die verwijst naar een belangrijk familielid of, bij adoptie, naar je familie van herkomst. Mogelijk ben je gepest met je voornaam of heeft jouw voornaam in Nederland of in het buitenland een vreemde betekenis. Wijziging van de voornaam is uiteraard ook wenselijk bij een geslachtswijziging. In al deze gevallen kun je jouw voornaam laten wijzigen. Volgens de wet moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend belang.

Procedure

Een voornaam kan gewijzigd worden via een uitspraak van de rechtbank. Je moet een verzoekschrift bij de rechtbank indienen en dit kan enkel via een advocaat. De rechter toetst of er sprake is van een zwaarwegend belang. Dit moet dus gemotiveerd en onderbouwd worden. Als hiervan sprake is, dan wijst de rechter de wijziging toe en die uitspraak wordt verwerkt in de geboorteakte. Je mag zelf kiezen hoe je voornaam wordt gewijzigd en wat dus je nieuwe voornaam zal zijn. Je mag geen voornaam uitkiezen die ongepast is. Ook een achternaam mag je niet als voornaam kiezen, tenzij die naam ook als voornaam voorkomt (bijvoorbeeld ‘Storm’).

"Bij het wijzigen van de voornaam moet er volgens de wet sprake zijn van een zwaarwegend belang."

Wijziging voornaam kind

Een dergelijke procedure kan ook gevoerd worden om de voornaam van een minderjarig kind te wijzigen. Het verzoekschrift moet dan worden ingediend namens de wettelijk vertegenwoordiger. Als er twee wettelijk vertegenwoordigers zijn (bijvoorbeeld beide ouders met gezag), dan moet het verzoekschrift namens beiden worden ingediend.

Wijzigen achternaam

Een achternaam kan eveneens gewijzigd worden. Daarvoor hoef je geen procedure bij de rechtbank te voeren. Het inschakelen van een advocaat is dus niet nodig. Voor wijziging van een achternaam kun je een verzoek indienen bij de overheid: bij Justis. Een verzoek tot wijziging van de achternaam wordt alleen toegewezen als dit verzoek voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kun je nalezen in de Brochure Naamswijziging van Justis.

Houd er rekening mee dat Justis de voorwaarden en regels strikt hanteert. Verzoeken die niet voldoen aan de voorwaarden en regels worden afgewezen. Aan de indiening van een verzoek tot wijziging achternaam zijn kosten verbonden, namelijk € 835,-. Dit bedrag ontvang je niet terug als het verzoek wordt afgewezen, bijvoorbeeld omdat het verzoek niet volledig is of als het verzoek niet voldoet aan de voorwaarden.

Wijziging achternaam kind

De aanvraag tot wijziging van de achternaam van een minderjarig kind moet door beide wettelijk vertegenwoordigers worden getekend. Indien een van de ouders niet instemt met de indiening van de aanvraag, dan wijst Justis de aanvraag hoe dan ook af. De instemming van een van de ouders kan vervangen worden door de toestemming van de rechtbank. Daarvoor is dus een procedure bij de rechtbank nodig en die procedure moet gevoerd worden door een advocaat. De rechter beoordeelt of het verlenen van vervangende toestemming in het belang van het kind is. Als de rechtbank vervangende toestemming verleent, dan moet nog wel het traject bij Justis doorlopen worden. Justis oordeelt vervolgens zelfstandig of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en toegewezen kan worden.

Hulp nodig?

Ben je op zoek naar een advocaat die jou kan helpen bij de wijziging van jouw voornaam of de naam van jouw kind? Neem dan nu vrijblijvend contact op met onze familierechtadvocaten. Wij staan voor je klaar en helpen je graag! Wij kunnen je ook informeren over de kosten en een vaste prijs met jou afspreken. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Ik wil een gratis kennismakingsgesprek

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.