In botsing met een ander motorvoertuig? Dit moet je weten!

09 sep 2021 Letselschaderecht Linda Brokken

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Een verkeersongeval maak je (gelukkig) niet iedere dag mee. Het is begrijpelijk dat je niet precies weet wat je moet doen na een verkeersongeval. In dit blog legt Linda Brokken uit waar je rekening mee moet houden na een verkeersongeval en welke informatie belangrijk is.

Het belang van informatie verzamelen

Als automobilist, motorrijder of bromfietser wordt je niet beschermd door speciale regels zoals voetgangers of fietsers.

Als je vindt dat de bestuurder van een ander voertuig een fout heeft gemaakt dien jij dat te onderbouwen en bewijzen. Ook als de ander direct toegeeft dat hij of zij een fout heeft gemaakt.

Jouw (letsel)schade wordt pas vergoed als vaststaat dat de andere bestuurder een fout heeft gemaakt. Het is daarom goed om zo veel mogelijk informatie en bewijs direct na het ongeval te verzamelen. In de praktijk blijkt dat het verzamelen van informatie en bewijs achteraf erg lastig is. Zonder voldoende bewijs wordt jouw (letsel)schade mogelijk helemaal niet vergoed.

Wat kan je doen na een ongeval?

Het schade aanrijdingsformulier

Vul het schade aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in. Maak een duidelijke situatieschets en geef daarin ook de rijrichting en eventuele voorrangstekens aan. Ook is van belang dat de juiste vakjes bij de toedracht worden aangekruist.

Beide partijen moeten het schade aanrijdingsformulier ondertekenen. Doe dit als jij het eens bent met de ingevulde toedracht en de situatieschets. Ben jij het niet eens met hoe het formulier door de andere partij is ingevuld? Vul dan samen een nieuw schade aanrijdingsformulier in of geef dat duidelijk aan op het formulier.

Het is goed om te weten dat het schade aanrijdingsformulier (voorzien van twee handtekeningen) een zwaarwegend bewijsmiddel is. Aan het schade aanrijdingsformulier wordt in de praktijk veel waarde gehecht.

Getuigen

Bovenaan het schade aanrijdingsformulier is ruimte om de gegevens van getuigen te noteren. Verzamel de gegevens van mensen die het ongeval hebben zien gebeuren. Een verklaring van een getuige die het ongeval daadwerkelijk heeft gezien, kan je enorm helpen bij het verhalen van jouw schade.

Maak foto’s

Bovendien is het belangrijk om foto’s te maken. Niet alleen van de schade aan jouw auto, maar ook van de positie van de voertuigen na het ongeval en de omgeving. Regelmatig geven de foto’s meer duidelijkheid over de toedracht en de situatie ter plaatse. De foto’s kunnen dan dienen als bewijs.

Politie en proces-verbaal

De politie komt lang niet bij ieder ongeval ter plaatse. Bovendien kan het zo zijn dat de politie in het proces-verbaal alleen de verklaring van beide partijen opneemt en aangeeft wat de “vermoedelijke” toedracht is. Soms komt het voor dat belangrijke gegevens verloren gaan of dat geen proces-verbaal wordt opgesteld. Ga er dus niet vanuit dat de politie alle belangrijke informatie verzamelt.

Te weinig bewijs

Als de toedracht en dus de fout van de andere partij niet door jou kan worden bewezen, dan wordt jouw (letsel)schade niet vergoed. Dit betekent dat jij zelf met de (letsel)schade blijft zitten en dat kan erg vervelend zijn.

Samengevat

  • Vul het schadeaanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in; neem daarvoor de tijd.
  • Zorg dat het schadeaanrijdingsformulier door beide partijen is ondertekend en klopt;
  • Maak foto’s van de plaats van het ongeval en de situatie na het ongeval;
  • Verzamel zo veel mogelijk gegevens van getuigen;
  • Noteer ook de gegevens van de politie als deze aanwezig is en vraag na of een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Heb jij een verkeersongeval meegemaakt en wil jij hulp bij het verhalen van jouw letselschade? Neem dan contact op met mij of met een van onze specialisten van de sectie letselschade.

Contact opnemen

Over de blogger
Linda Brokken

Linda is in juli 2020 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie liep zij onder meer stage bij AK Advocaten. Sinds september 2020 is Linda aan ons kantoor verbonden en sinds maart 2022 als advocaat.

Meer artikelen van Linda Brokken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.