Bijstandsuitkering én letselschadevergoeding: hoe zit dat?

13 jun 2023 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Als je letsel oploopt door een ongeluk, dan heb je vaak recht op een schadevergoeding. De hoogte van die schadevergoeding hangt van veel omstandigheden af. Onder meer van jouw letsel en welke schade er voor jou is ontstaan.

Maar wat nu als je bijstandsuitkering hebt èn je een letselschadevergoeding (inclusief smartengeldvergoeding) ontvangt. Wat is de invloed van die letselschadevergoeding dan op jouw bijstandsuitkering?

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Invloed op bijstandsuitkering

Vergoeding van letselschade in combinatie met een bijstandsuitkering kan tot vervelende consequenties leiden. Het kan er in sommige gevallen zelfs toe leiden dat jouw uitkering verandert. De gemeente kan jouw schadevergoeding verrekenen met jouw bijstandsuitkering.

Wat is de vermogensgrens voor een bijstandsuitkering in 2023?

In 2023 is de vermogensgrens om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering:

  • voor een alleenstaande € 7.605,00; en
  • voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,00.
  • Wanneer jouw spaargeld/vermogen onder dit bedrag blijft, heb je recht op bijstand.

Inlichtingen verstrekken

Als je een bijstandsuitkering ontvangt, heb je op grond van de Participatiewet een inlichtingenplicht. Je moet het de gemeente laten weten wanneer zich feiten en omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op jouw recht op bijstand. Een letselschadevergoeding is zo’n omstandigheid. Het is dus belangrijk dat je gemeente vertelt wanneer je een letselschadevergoeding verwacht. Wanneer je een letselschadevergoeding niet meldt, dan kan dat grote gevolgen voor jou hebben. Zo kun je een deel van jouw bijstandsuitkering terug moeten betalen of een boete krijgen. In het ergste geval kan jouw bijstandsuitkering worden stopgezet.

Hoogte schadevergoeding

Een letselschadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële en immateriële schade. Zolang jouw totale vergoeding onder de vermogensgrens blijft, is er niets aan de hand. De gemeente verrekent dan niets.

incassokosten ondernemingsrecht

''De gemeente kan jouw schadevergoeding verrekenen met jouw bijstandsuitkering.''

Welke schadeposten verrekenen

Wanneer jij wel een hogere vergoeding dan de vermogensgrens krijgt, dan zal de gemeente willen weten uit welke schadeposten jouw schadevergoeding is opgebouwd. Voorbeelden van schadeposten zijn bijvoorbeeld:

  1. Het verlies van inkomen;
  2. medische kosten, reiskosten of en huishoudelijke hulp;
  3. smartengeld.

Krijg je een schadevergoeding omdat je niet meer kunt werken, dan wordt deze schadevergoeding door gemeenten altijd gezien als inkomen. De gemeente verrekent deze vergoeding dan met jouw bijstandsuitkering. Als je een schadevergoeding krijgt, omdat je bijvoorbeeld huishoudelijke hulp hebt moeten inschakelen door het ongeval, dan zal gemeente die schadevergoeding buiten beschouwing laten.

Smartengeld

Met een vergoeding voor smartengeld wordt door gemeenten verschillend omgegaan. Vaak wordt een deel van de smartengeldvergoeding wel en een deel niet met een bijstandsuitkering verrekend. Het kan zijn dat een gemeente vindt dat met 2/3 deel van de smartengeldvergoeding rekening moet worden gehouden.

Uitspraak van Centrale Raad van Beroep

Die vraag, met welk deel van een smartengeldvergoeding moet rekening worden gehouden en wat zijn de gevolgen voor de bijstandsuitkering, was aan de orde in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) d.d. 25 april 2023. In deze zaak vond de gemeente Rotterdam ook dat met 2/3 deel van de smartengeldvergoeding (het slachtoffer ontving een bedrag van € 45.000,00 aan smartengeld) rekening moest worden gehouden. Daardoor werd een bedrag van € 30.000,00 tot het vermogen van het slachtoffer gerekend en was zijn vermogensgrens overschreden. Het gevolg was dat de bijstandsuitkering van het slachtoffer door de gemeente werd ingetrokken.

Het slachtoffer stelde bezwaar en beroep en ging uiteindelijk naar de CRvB.

De CRvB geeft in deze uitspraak aan hoe gemeenten om horen te gaan met een smartengeldvergoeding. Volgens de CRvB: een smartengeldvergoeding is in geval van blijvend letsel bedoeld voor het resterende gedeelte van het leven van het slachtoffer. In deze zaak betekende dat dat het slachtoffer met de aan hem toegekende smartengeldvergoeding (€ 45.000,00) een periode van dertig jaar moest overbruggen. Dit kwam neer op een bedrag van € 1.500,- per jaar (en van € 125,00 per maand).

Volgens de CRvB heeft de gemeente Rotterdam in deze zaak ten onrechte 2/3 deel van de smartengeldvergoeding tot het vermogen van het slachtoffer gerekend. De hele smartengeldvergoeding had vrijgelaten moeten worden en de bijstandsuitkering is onterecht ingetrokken.

Vragen?

Heb je vragen over een letselschadevergoeding en een bijstandsuitkering? Neem contact met mij of mijn collega’s van de sectie letselschaderecht op. Wij helpen graag!

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.