Slachtoffers van gewelds- en zedenzaken ‘slechter af’ met een rechtsbijstandverzekering?

20 apr 2022 Letselschaderecht Ine Dilven

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Sinds de invoering van slachtofferrechten in het Wetboek van Strafrecht zijn de rechten van slachtoffers uitgebreid. Zo heeft een slachtoffer van een ernstige gewelds- of zedenzaak altijd recht op kosteloze bijstand van een LANGZS-advocaat. Ben je slachtoffer (met ernstig psychisch of lichamelijk letsel), dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen aan de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is dan dus niet afhankelijk van het feit dat je een bepaald inkomen/vermogen hebt. Hiermee is het recht op rechtsbijstand van slachtoffers gelijkgetrokken met verdachten van een strafbaar feit, die in voorlopige hechtenis zijn genomen.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Het eigen risico van de rechtsbijstandverzekering

In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat cliënten voor rechtsbijstand verzekerd zijn. Dat is slim en zou ik mijn cliënten ook altijd aanraden. Echter, is mijn cliënt slachtoffer van een ernstige gewelds- of zedenzaak en rechtsbijstand verzekerd, dan loopt mijn cliënt tegen het volgende aan:

Op het moment dat de zaak door de verzekeraar wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd advocaat, wordt vaak een eigen risico in rekening gebracht bij het slachtoffer. Een eigen risico bedraagt doorgaans een paar honderd euro.

Als het slachtoffer niet verzekerd is en een advocaat krijgt toegewezen via LANGZS, hoeft het slachtoffer deze eigen bijdrage niet te betalen.

Deze ongelijke situatie is onwenselijk, als u het mij vraagt. Cliënten begrijpen doorgaans ook niet waarom zij bij de Raad voor Rechtsbijstand (laatste vangnet voor gefinancierde bijstand door de Staat) geen eigen bijdrage hoeven te betalen, maar dat bij hun rechtsbijstandverzekeraar wel moeten. Te meer nu zij vaak al jaren een premie betalen.

eigen risico

''Op het moment dat een zaak door de verzekeraar wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd advocaat, wordt vaak een eigen risico in rekening gebracht bij het slachtoffer.''

In gesprek met rechtsbijstandverzekeraars

Als belangenbehartiger ga ik altijd het gesprek met de rechtsbijstandverzekeraars aan en ga ik na of zij het eigen risico in deze gevallen niet in rekening willen brengen. Dat lukt soms wel, maar vaker niet.

Dat is spijtig, want als slachtofferadvocaat wil ik dat de procedure na het misdrijf voor alle slachtoffers transparant en gelijkwaardig is.

Daarom blijf ik het gesprek hierover aangaan met de rechtsbijstandverzekeraars en hoop ik dat zij de eigen bijdrage in geval van geweld- en zedenmisdrijven voortaan niet meer in rekening zullen brengen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met de specialisten van de sectie letselschaderecht!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Ine Dilven

Ine werkt sinds 2002 bij AK advocaten. Ze begon op de sectie ondernemingsrecht, waar ze veel heeft geprocedeerd en onderhandelingservaring heeft opgedaan. Ook hield Ine zich toen al bezig met het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

Meer artikelen van Ine Dilven
Ine Dilven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.