Van Arbeidsinspectie naar zelfinspectie: tips voor werkgevers & werknemers

25 jan 2023 Letselschaderecht Naomi Vermue AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Per 1 januari 2023 mogen werkgevers zelf onderzoek doen naar arbeidsongevallen met letsel. Wat betekent dit voor jou als werknemer/werkgever? Je leest het in dit blog.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Zelfinspectie vanaf 1 januari 2023

Arbeidsongevallen komen helaas vaak voor. Het kan gaan om dikke pech, maar ook om slechte werkomstandigheden. Het is belangrijk om veilig werk te bevorderen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Zowel voor werknemers als werkgevers. Werkgevers moeten aan allerlei verplichtingen voldoen om de werkomstandigheden te bevorderen. Mede om die reden moeten arbeidsongevallen worden gemeld. Er is een meldingsplicht bij arbeidsongevallen met:

  • overlijden tot gevolg;
  • een ziekenhuisopname, of
  • het vermoeden van blijvend letsel.

Werkgevers moeten deze arbeidsongevallen melden bij de Arbeidsinspectie. Voorheen werden dan onderzoeken verricht door de Arbeidsinspectie. Vanaf 1 januari 2023 vraagt de Arbeidsinspectie aan werkgevers om het arbeidsongeval zelf te onderzoeken. De achterliggende gedachte: het is leerzaam voor werkgevers en voorkomt herhaling in de toekomst.

Werknemersperspectief

Als werknemer denk je misschien: ‘het is voortaan de slager die zijn eigen vlees keurt’. Gelukkig gaat dat niet op. De Arbeidsinspectie controleert het onderzoek van werkgevers. Indien het onderzoek niet wordt goedgekeurd, onderzoekt de Arbeidsinspectie het arbeidsongeval zelf. Werkgevers kunnen dan een boete krijgen.

Daarnaast blijft de Arbeidsinspectie zelf onderzoek doen naar arbeidsongevallen met een dodelijke afloop, als het gaat om minderjarigen, indien het slachtoffer familie is van de werkgever of wanneer de Arbeidsinspectie dat om andere redenen nodig vindt.

Bovendien is achterover leunen niet verstandig. Het is erg belangrijk dat de precieze feiten en omstandigheden worden vastgelegd. Hoe heeft het ongeval kunnen gebeuren? In alle gevallen geldt: hoe meer tijd er verstrijkt, hoe lastiger het wordt om de toedracht vast te stellen. Dat kan grote gevolgen hebben als het gaat om aansprakelijkheid. Als slachtoffer van een arbeidsongeval kan je geconfronteerd worden met een forse schade. Je krijgt alleen een schadevergoeding bij aansprakelijkheid.

''Vanaf 1 januari 2023 vraagt de Arbeidsinspectie aan werkgevers om het arbeidsongeval zelf te onderzoeken.''

Ben je een werkgever?

Je moet snel in actie komen. Binnen 15 werkdagen verwacht de Arbeidsinspectie een werkgeversrapportage met verbeterplan. Doe je dat niet (goed)? De Arbeidsinspectie voert alsnog zelf het onderzoek uit en je riskeert een forse boete.

Een andere consequentie kan aansprakelijkheid zijn. Als werkgever ben je niet automatisch aansprakelijk voor ieder arbeidsongeval. Je moet wel kunnen bewijzen dat je de vereiste maatregelen hebt genomen. Anders gezegd: heb je voldaan aan jouw zorgplicht? Die zorgplicht gaat heel ver. Het onderzoek naar het arbeidsongeval is daarbij van groot belang. Schiet je tekort in de bewijsvoering, dan ontkom je niet aan schadeplichtigheid.

Om je op weg te helpen, is er een stappenplan gemaakt: de zelfinspectie.

Beter voorkomen, dan genezen

Na een arbeidsongeval ontstaat regelmatig eerst een discussie over de aansprakelijkheid. Er wordt snel vergeten dat de aansprakelijkheid af hangt van de feiten en omstandigheden. In een later stadium komt de waarheid soms niet meer boven tafel. Door tijdig voor een juiste aanpak te kiezen, voorkom je (bewijs)problemen. Daarom luidt mijn advies voor werknemers die letselschade oplopen: raadpleeg in een vroeg stadium een deskundige letselschadeadvocaat.

Voor werkgevers, die verzekerd zijn voor dit soort ongevallen, adviseer ik het ongeval gelijk te melden bij hun verzekeraar, naast uiteraard het verrichten van een grondig onderzoek binnen 15 werkdagen.

Vragen?

Vragen met betrekking tot dit blog? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie Letselschaderecht. Wij helpen je graag!

Ik heb een vraag

Over de blogger
Naomi Vermue

Naomi werkt vanaf maart 2019 bij de sectie Letselschade van AK Advocaten, sinds februari 2020 als advocaat. Voordat zij bij ons kantoor kwam werkte Naomi een aantal jaar bij een rechtsbijstandverzekeraar.

Meer artikelen van Naomi Vermue

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.