Verjaring van een vordering: da’s pech, schadevergoeding weg!

14 aug 2023 Letselschaderecht Jytte Faber

Eerder heb ik een blog geschreven over een zedenzaak die pas na 24 jaar voor de rechter kwam. In dat blog heb ik uitgelegd welke gevolgen het verstrijken van zo’n lange periode kan hebben voor de straf die aan de verdachte wordt opgelegd. Toch is dat niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden. Ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen kan namelijk in het gedrang komen. In dit blog leg ik uit hoe zowel de strafrechtelijke en civielrechtelijke verjaring werkt.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Strafrechtelijke verjaring

Wanneer er wordt gesproken over ‘strafrechtelijke verjaring’, betekent dit dat het recht op strafvervolging komt te vervallen. Zodra er sprake is van strafrechtelijke verjaring, kan de officier van justitie de verdachte niet langer vervolgen. De lengte van deze termijn hangt af van het specifieke strafbare feit. Bijvoorbeeld, diefstal verjaart na twaalf jaar, terwijl misdrijven zoals afpersing en aanranding pas na twintig jaar verjaren. Ernstige misdrijven verjaren niet. Hieronder vallen bijvoorbeeld moord en verkrachting. Het kan dus voorkomen dat iemand vervolgd (en veroordeeld) wordt voor een moord van veertig jaar geleden.

Let op: de regels over verjaring zijn in 2006 en 2013 gewijzigd. Misdrijven die plaatsvonden vóór die wijzigingen, zijn mogelijk al wel verjaard. Twijfel over de verjaring van een strafbaar feit? Neem contact op!

Vordering tot schadevergoeding verjaart na vijf jaar

De vordering tot schadevergoeding en alle aspecten die daarbij horen, vallen onder het civiele recht. De verjaringstermijnen in het civiele recht verschillen van die in het strafrecht. Over het algemeen zijn de termijnen in het civiele recht aanzienlijk korter. De basisregel is dat een schadevergoedingsvordering verjaart na vijf jaar. Deze termijn begint pas te lopen op het moment dat de benadeelde duidelijkheid heeft over de geleden schade en wie daarvoor verantwoordelijk is. Ook begint de termijn pas te lopen wanneer de benadeelde de meerderjarige leeftijd bereikt. Op deze basisregel bestaan nog veel uitzonderingen.

Voorkom dat je vordering verjaart: stuiten!

Om te voorkomen dat je vordering tot schadevergoeding verjaart, kan je een stuitingsbrief sturen. Met zo’n brief laat je de aansprakelijke partij weten dat je in de toekomst mogelijk nog aanspraak zult maken op schadevergoeding. Wanneer je de verjaring succesvol stuit, gaat een nieuwe termijn van vijf jaar lopen.

In het strafrecht bestaat deze mogelijkheid niet. Het recht op strafvervolging komt te vervallen na het verstrijken van de verjaringstermijn.

arbeidsmediation exit mediation

''Om te voorkomen dat je vordering tot schadevergoeding verjaart, kan je een stuitingsbrief sturen.''

Schadevergoedingsvordering verjaart niet zolang het strafbare feit dat ook niet doet

Zonder bijkomende regels zou de eerder besproken regelgeving ongewenste gevolgen kunnen hebben. In het geval van slachtoffers van verkrachting of nabestaanden van moord zou het betekenen dat zij binnen vijf jaar na het voorval schadevergoeding moeten eisen van de verdachte. Het is goed voorstelbaar dat de strafrechtelijke vervolging van de verdachte niet binnen deze termijn plaatsvindt. Een slachtoffer of nabestaande zou dan moeten bewijzen dat de verdachte inderdaad schuldig is. Hier hebben zij de middelen (vaak) niet toe.

Om deze situatie te voorkomen heeft de wetgever artikel 310 lid 4 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in het leven geroepen. Dit artikel bepaalt dat een schadevergoedingsvordering niet verjaart zolang er nog strafvervolging openstaat. Met andere woorden: zolang er een strafzaak mogelijk is, kan een slachtoffer nog schadevergoeding vorderen!

Hulp nodig?

De regels die over verjaring gaan, zijn ingewikkeld en divers. Op de basisregels bestaan vele uitzonderingen. Heb jij een vraag over de verjaring? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie Letselschaderecht. Wij helpen graag!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Jytte Faber

Jytte werkt sinds september 2022 bij AK Advocaten op de sectie letselschade. Vanaf juli 2023 is zij als advocaat aan het werk op deze sectie.

Meer artikelen van Jytte Faber

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.