De STECR richtlijn bij arbeidsconflicten

31 jul 2022 Mediation Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In een serie blogs vertel ik u meer over arbeidsmediation: wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? In dit blog staat de STECR richtlijn of STECR werkwijzer centraal. Bedrijfsartsen gebruiken deze werkwijzer als een werknemer verzuimt als gevolg van een arbeidsconflict.

Arbeidsconflict & verzuim: de STECR richtlijn

Uit onderzoek is gebleken dat 20% van alle werknemers wel eens te maken heeft gehad met een arbeidsconflict. Ook blijkt uit dit onderzoek dat zo’n 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar het gevolg zijn van een arbeidsconflict. Als daar geen goede interventie op volgt, kan dit leiden tot langdurig verzuim, met veel leed bij de betrokkenen en vaak hoge kosten voor de werkgever tot gevolg.

Om dit te voorkomen heeft de Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) de STECR richtlijn Arbeidsconflicten opgesteld. In deze werkwijzer staat beschreven hoe bedrijfsartsen en andere arbo-professionals kunnen omgaan met een medewerker die verzuimt vanwege een (mogelijk) arbeidsconflict. Hoewel het niet verplicht is om deze STECR richtlijn te volgen, doen vrijwel alle bedrijfsartsen en arbo-professionals dit wel. Ook rechters nemen steeds vaker in hun oordeel mee of de STECR richtlijn is toegepast.

Ik wil meer weten over mediation

De STECR richtlijn Arbeidsconflicten

Als er sprake is van een ziekmelding waarbij mogelijk (ook) een arbeidsconflict speelt, onderscheidt de STECR werkwijzer drie situaties:

  1. De werknemer kan door ziekte niet werken en er is geen sprake van een arbeidsconflict. In deze situatie is de STECR werkwijzer niet van toepassing; de bedrijfsarts adviseert over de re-integratie op basis van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).
  2. De werknemer kan door ziekte niet werken én er is sprake van een arbeidsconflict. In dit geval adviseert de bedrijfsarts over de re-integratie op basis van de WVP en kan hij daarnaast de STECR richtlijn toepassen.
  3. De werknemer is niet ziek, maar er is sprake van een arbeidsconflict. In dit geval past de bedrijfsarts alleen de STECR richtlijn toe en kan hij adviseren over te gaan tot een interventieperiode en/of bemiddeling.

Interventieperiode

Als de bedrijfsarts constateert dat er sprake is van een arbeidsconflict (variant b of c), kan hij een zogenaamde interventieperiode adviseren: een periode van één, maximaal twee weken waarin de werknemer met behoud van loon en overige arbeidsvoorwaarden wegblijft van werk, zonder dat dit als ziekte, vakantie of verlof wordt aangemerkt. In deze ‘afkoelingsperiode’ kunnen de emoties wat zakken en kunnen de werkgever en de werknemer proberen om (onder begeleiding) het arbeidsconflict op te lossen. Omdat dit wel iets van de werkgever vraagt (hij moet het loon doorbetalen terwijl daar niets tegenover staat), wordt de bedrijfsarts in de STECR richtlijn geadviseerd om deze optie vooraf met de werkgever te bespreken.

Tijdens de interventieperiode moet in ieder geval een eerste gesprek plaatsvinden tussen werkgever en werknemer. Daarbij kan de bedrijfsarts de volgende gespreksinterventies adviseren, afhankelijk van de ernst en duur van het conflict:

  • Een gesprek tussen de werknemer en degene met wie hij of zij het conflict heeft.
  • Een gesprek in aanwezigheid van de vertrouwenspersoon of iemand van HR.
  • Mediation door een arbeidsmediator.

Deze interventies zijn overigens ook mogelijk zonder interventieperiode.

arbeidsconflict verzuim mediation

"Mediation komt o.a. in beeld als het conflict bijvoorbeeld al enige tijd speelt, als het dreigt te escaleren of al is geëscaleerd."

Mediation 

Mediation komt in beeld als het conflict bijvoorbeeld al enige tijd speelt, als het dreigt te escaleren of al is geëscaleerd, als partijen er samen niet meer uitkomen en/of er derden (collega’s of juristen) bij het conflict betrokken zijn.

Het kan zijn dat de mediation wordt ingezet voor het oplossen van het arbeidsconflict, het maken van (werk)afspraken en het opnieuw oppakken van de werkzaamheden door de werknemer. Maar mediation kan ook worden ingezet als werkgever en werknemer afspraken willen maken over de beëindiging van het dienstverband. 

Wil je meer weten over mediation in een arbeidsconflict? Ik schreef hier eerder al een speciaal blog over. 

Lees het blog

Mediator in arbeidsconflicten 

AK Advocaten heeft met mij een deskundige MfN-geregistreerd mediator in huis. Ik heb veel ervaring als mediator in arbeidsconflicten en word regelmatig ingeschakeld op advies van bedrijfsartsen.

De aanpak van mij is voortvarend en doelgericht. Met oog voor de belangen en emoties van de partijen. Ik dring snel door tot de werkelijke reden voor het arbeidsconflict om vervolgens te zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Wilt u een arbeidsconflict voorkomen, of oplossen? Of raadt de bedrijfsarts mediation aan? Neem dan contact op met mij. 

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.