Misverstanden over kinderalimentatie

02 sep 2021 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Misverstanden over kinderalimentatie

Als ouders uit elkaar gaan, dan zijn zij verplicht om afspraken te maken over de kinderen. Deze moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Tot deze afspraken behoren ook de afspraken over de kinderalimentatie. Voor veel scheidende ouders is dit een gevoelig en ingewikkeld onderwerp. In mijn praktijk merk ik dat daarover ook veel misverstanden bestaan. Discussies en misverstanden kunnen de onderlinge verhoudingen en  afwikkeling onder druk zetten. En dat is spijtig. Want ouders moeten vaak nog heel lang samen ouder zijn. Om escalatie te voorkomen, zet ik graag enkele misverstanden over kinderalimentatie op een rij. Zodat u wél weet hoe het zit.

Alimentatieverplichting eindigt zodra kind 18 jaar wordt

Er geldt een verlengde onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat (stief)ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie. Dit moet totdat het kind 21 jaar is. Het is daarbij niet van belang of de kinderen wel of niet thuis wonen. Verder geldt deze verplichting ongeacht of de ouders het eens zijn met de studiekeuze van hun kind. Vanaf 18 jaar wordt de jongmeerderjarige zelf onderhoudsgerechtigd. Vanaf dan moet de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind zelf worden betaald. Het kind mag bepalen of de bijdrage op de rekening van de ouder bij wie het kind woont, moet worden gestort.

Ik hoef geen alimentatie te betalen omdat ik mijn kind niet zie

Het gezegde ‘alimentatie is geen kijkgeld’ zegt al voldoende. De alimentatieplicht staat los van het contact tussen de alimentatieplichtige en het kind. Ook wanneer er geen omgang plaatsvindt, blijft de alimentatieplichtige verplicht om alimentatie te betalen.

Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen

Ook al wordt de zorg voor de kinderen (min of meer) gelijk verdeeld. Dan nog kan er kinderalimentatie worden vastgesteld. Bijvoorbeeld in het geval dat de ene ouder meer draagkracht heeft dan de ander. Waardoor een bijdrage in de kosten van de andere ouder noodzakelijk is.

Ik heb er recht op om te weten waaraan de kinderalimentatie wordt besteed

Om te voorkomen dat de alimentatiegerechtigde ouder de alimentatie voor andere doeleinden gebruikt, wensen sommige alimentatieplichtigen inzage in de bestedingen. Desondanks is de alimentatiegerechtigde daartoe niet verplicht. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft eerder bepaald dat: “De alimentatiegerechtigde de alimentatie naar eigen inzicht ten behoeve van de kinderen kan besteden. De alimentatiegerechtigde hoeft zich tegenover de alimentatieplichtige niet te verantwoorden op welke wijze de kinderalimentatie wordt besteed”.

Ik wil meer weten over kinderalimentatie

asselbergs en klinkhamer contracten tekenen

"Als ouders uit elkaar gaan, dan zijn zij verplicht om afspraken te maken over de kinderen. Deze moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan."

Geld dat ik nog tegoed heb, kan ik in mindering brengen op de alimentatie

Na het uiteengaan van partijen bestaan vaak over en weer nog geldvorderingen. Zodra de alimentatie is vastgesteld of overeengekomen, mogen vorderingen op de alimentatiegerechtigde ouder niet meer worden verrekend met de kinderalimentatie.

De kosten die ik voor mijn kind heb betaald, kan ik in mindering brengen op de kinderalimentatie

Het is niet toegestaan om voor het kind gemaakte kosten te verrekenen met de kinderalimentatie. Bij het vaststellen van de alimentatie wordt al rekening gehouden met de kosten die de alimentatieplichtige heeft als de kinderen bij hem/haar zijn. Op het aandeel van die ouder wordt een zogenaamde zorgkorting in mindering gebracht. Indien die ouder dan toch extra uitgaven doet voor het kind, dan komen deze voor zijn/haar rekening.

Ik ga minder verdienen of verlies mijn baan, waardoor ik minder alimentatie hoef te betalen

Indien er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, dan kan dit aanleiding geven voor wijziging van de alimentatie. De eerder overeengekomen of vastgestelde alimentatiebijdrage blijft echter van kracht. Totdat partijen in overleg nieuwe afspraken maken of de rechter een gewijzigde bijdrage vaststelt. Het eenzijdig wijzigen/verlagen van de alimentatie is dus niet toegestaan.

Uiteraard is bovenstaande opsomming niet uitputtend. Het is voorstelbaar dat er bij u mogelijk andere vragen leven. De familierechtadvocaten van AK Advocaten hebben ruime ervaring met zowel kinder- als partneralimentatie. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Afbeelding header: Fotolia – headkrivinis

Ik ga contact opnemen met AK Advocaten

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

8 reacties op “Misverstanden over kinderalimentatie”

 1. Wat nou als er vastgelegd staat dat de kinderen geen alimentatie ontvangen, aangezien ze bij de ouder blijven wonen die het inkomen heeft waarvan het betaald zou worden en die situatie veranderd. Dus de kinderen gaan bij de ouder wonen die vrijwel geen inkomen heeft, kan het gewijzigd worden dat er weer alimentatie betaald gaat worden?

 2. Geachte Julia,

  Indien er sprake is van een relevante wijziging van de omstandigheden, bijvoorbeeld de wijziging van het hoofdverblijf van de kinderen, dan kan de kinderalimentatie worden gewijzigd. De kinderalimentatie kan in onderling overleg worden gewijzigd. In dat geval is het wel belangrijk dat de nieuwe afspraken goed worden vastgelegd (bijvoorbeeld in een beschikking van de rechtbank). Indien het niet lukt om de afspraken in overleg te wijzigen, dan kan om wijziging van de kinderalimentatie worden verzocht bij de rechter. U moet er rekening mee houden dat een procedure bij de rechtbank enige tijd in beslag neemt. Indien de behoefte aan een bijdrage groot is, doet de alimentatiegerechtigde er verstandig aan om niet te lang te wachten met het opstarten van een procedure.

  Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee naar behoren heb beantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Renee Heerkens

 3. Wij hadden co-ouderschap. Mijn dochter (15) voelde zich hier absoluut niet goed bij. Schreef brief aan de rechter dat ze niet meer naar haar vader wou. Nu hebben we een rechterlijke beschikking waarin staat dat de rechtbank: “wijzigt het ouderschapsplan dat de ouders van het kind hebben opgesteld na hun echtscheiding in die zin dat de regeling in het kader van de zorg- en opvoedingstaken komt te vervallen en er geen omgangsverplichting tussen het kind en de vader bestaat.” Ik heb nu de volledige zorg. Heb ik nu ook recht op kinderalimentatie?

  • Geachte mevrouw Brouwer,

   In de wet is vastgelegd dat de beide ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kind. Mogelijk heeft u in het verleden samen afspraken gemaakt over de kosten van uw dochter. Of zijn deze kosten steeds 50/50 verdeeld omdat u de zorg ook min of meer gelijk verdeelde. Nu daarvan niet langer sprake is, kunt u aanspraak maken op kinderalimentatie. In dat geval zal moeten worden berekend wat de behoefte van uw dochter is en welke bijdragen de ouders daarin moeten leveren (met andere woorden: wat de draagkracht van de beide ouders is). U zou allereerst kunnen proberen om in onderling overleg met uw ex-partner afspraken te maken. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een procedure starten en de rechtbank verzoeken om de kinderalimentatie vast te stellen. U kunt dit niet zelf, maar zult daarvoor een advocaat moeten inschakelen. Hij of zij kan u ook helpen in het voortraject en het contact met uw ex-partner.

   Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee naar behoren heb beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 4. Mijn ex partner blijft vragen om inzage in mijn inkomsten en uitgaven. Ben ik dit verplicht te delen met hem?
  Hij is van mening dat ik alles maar moet kopen en doen voor ze waar ze om vragen. Ik heb echter met ze duidelijke afspraken gemaakt dat ze elk 30 euro zakgeld krijgen en 70 euro kleedgeld per maand. (Ze zijn 15 en 16)
  Dit resulteert in dat als bijv een dochter highlites wil laten zetten en dit kost meer dan 130 euro ik zeg: je mag het laten knippen maar al het andere moet je zelf bijleggen.
  Vervolgens mag ze dan op zijn kosten dit laten doen, waarna hij het later van de alimentatie in gaat houden. Dit mag hij toch niet doen?
  Hij is dan van mening en zegt dit ook… Dat ik meer dan genoeg binnenkrijg elke maand aan alimentatie, kgb en zorgtoeslag.

  In eerste instantie hadden wij co ouderschap. Maar na een aantal gebeurtenissen tussen vader en 1 van mijn dochters, weigert zij nu al bijna 1 jaar niet meer naar hem toe te gaan. De alimentatie hoogte is ongewijzigd gebleven (mede doordat ik niet nog meer ruis op de lijn wilde hebben en dit financiële stukje heb laten zitten) maar volgens mij heb ik hier wel recht op, klopt dit? En evt ook met terugwerkende kracht?

  Al met al blijft mijn ex al bijna 2 jaar hierover bezig en komt er nooit geen rust in de gehele situatie

 5. Beste J.,

  U bent geen rekening en verantwoording verschuldigd over de uitgaven die u van de kinderalimentatie (of van uw inkomen) doet. Verder bent u ook niet verplicht om inzage te verschaffen in uw inkomen. U mag de kinderalimentatie besteden zoals u dat zelf wenst en u mag ook zelf regels met uw dochter afspreken omtrent haar kosten.

  Uw ex-partner mag niet eenzijdig zijn betalingen inhouden op de kinderalimentatie, dat mag hij alleen doen als hij daarover een afspraak met u heeft gemaakt. Indien hij dit wel doet en u daardoor te weinig kinderalimentatie ontvangt, dan kunt u het LBIO (www.lbio.nl) of NLAI inschakelen (www.nlai.nl).

  Het vervallen van de co-ouderschapsregeling kan inderdaad aanleiding zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen. De kinderalimentatie kan immers aangepast worden als er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dit kan in onderling overleg. Als dat niet lukt, dan zult u daarvoor een procedure bij de rechtbank moeten starten. In die procedure zult u wel ook inzage in uw inkomen moeten geven. Overigens zal de rechtbank de kinderalimentatie verhogen (als uit de berekening een verhoging komt) met ingang van de datum waarop u de procedure start en niet met terugwerkende kracht.

  Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord en wens u veel succes toe met uw kwestie.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 6. Ik wil graag de kinderalimentatie rechtstreeks overmaken aan m’n dochter, zodat zij zelf verantwoordelijk wordt voor het betalen van de kosten waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is. Zij is echter pas 15. Mag dit of mag het echt pas vanaf haar 18e ?

 7. Geachte heer Thissen,

  Totdat uw dochter 18 jaar is, is uw ex-partner volgens de wet de rechthebbende op de kinderalimentatie voor uw dochter. Uw ex-partner mag tot die tijd dus bepalen op welke rekening de kinderalimentatie gestort moet worden. Enkel indien uw ex-partner instemt met storting van de kinderalimentatie op de rekening van uw dochter, mag u dit doen.

  Vanaf het moment dat uw dochter 18 jaar is, is uw dochter in beginsel (in het ouderschapsplan kan dit anders bepaald zijn) de rechthebbende op de alimentatie. Vanaf dat moment mag uw dochter bepalen op welke rekening u de kinderalimentatie moet storten.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.