Schadeposten: richtlijn kilometervergoeding

16 mrt 2022 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Richtlijnen Letselschade Raad

Indien je een ongeval krijgt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kun je jouw schade verhalen op de aansprakelijke persoon. Schade valt onder te verdelen in materiële en immateriële schade (smartengeld). Materiële schade is schade die je in je portemonnee voelt, de kosten die je maakt. Smartengeld is minder eenvoudig in geld uit te drukken. Het gaat bij smartengeld namelijk om een financiële vergoeding van emotionele, lichamelijke en psychische schade.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld. Ze hebben als doel om veel voorkomende discussies over bepaalde schadeposten te voorkomen. Daardoor worden gelijke gevallen gelijk behandeld. De richtlijnen worden gebruikt als een gemakkelijk en uniform uitgangspunt. De richtlijnen worden ieder jaar in januari geïndexeerd.

In niet alle gevallen kunnen de richtlijnen worden gebruikt. Soms doet de toepassing van een richtlijn geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. Dan wordt er een concrete schadeberekening gemaakt die onderbouwd dient te worden met bewijsstukken.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld over onder andere:

  • Huishoudelijke hulp
  • Kilometervergoeding
  • Studievertraging
  • Zelfwerkzaamheid
  • Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

In een serie blogs vertel ik je meer over de bovenstaande richtlijnen. In het vorig blog is de Richtlijn huishoudelijke hulp al aan bod gekomen. In dit blog ga ik in op de richtlijn kilometervergoeding.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Kilometervergoeding

Als jij of iemand in jouw directe omgeving slachtoffer is geworden van een ongeval en letsel heeft opgelopen, dan gaat dit vaak gepaard met een herstelperiode. Het kan zijn dat het slachtoffer moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Soms wordt het slachtoffer, voor verder herstel, gedurende een langere tijd in een revalidatiecentrum opgenomen. Familieleden zullen de nodige reiskosten maken wanneer zij op bezoek willen komen. Als het om heel gecompliceerd letsel gaat, dan kan het voorkomen dat iemand die in Etten-Leur woont, in Rotterdam of Amsterdam wordt behandeld. Voor de naasten van het slachtoffer zijn dat aardig wat reiskosten. Voor deze kosten krijg je een vergoeding.

Onder de Richtlijn Kilometervergoeding vallen onderstaande kosten:

  • Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
  • Reiskosten van het slachtoffer voor het bezoeken van artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers, zoals een letselschadeadvocaat of letselschadebureau.

''De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld.''

De kilometervergoeding bij een personenauto bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 0,30 voor de eerste 2.000 kilometer, per jaar, per claimgerechtigde. Als jaar geldt het jaar na de datum van het ongeval. Als er meer dan 2.000 km gereden is per schadejaar dan moet de vergoeding concreet worden vastgesteld. Dat kan op basis van de ANWB-tabellen, waarbij zowel de vaste als de variabele kosten als uitgangspunt voor de vergoeding gelden. De vaste kosten bestaan uit de afschrijving (excl. rente), verzekering, motorrijtuigenbelasting en onderhoud. De variabele kosten bestaan uit de afschrijving (excl. rente), onderhoud, reparatie en de brandstof. Deze daadwerkelijke kosten zijn dus hoger omdat bijvoorbeeld ook de afschrijving mee wordt genomen.

Voor het reizen met het openbaar vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Als het eigen vervoer of het openbaar vervoer geen passend vervoersmiddel zijn, dan worden bij gebruik van een taxi de daadwerkelijke taxikosten vergoed. Het gebruik van een taxi kan nodig zijn, omdat je bijvoorbeeld een medische indicatie hebt of omdat je zelf niet kunt rijden (bijvoorbeeld door een gipsverband), en het openbaar vervoer op dat moment niet rijdt.

Wijzigingsdatum Normbedrag kilometervergoeding
1 januari 2022 € 0,30
1 januari 2021 € 0,26

Contact

Ben jij het slachtoffer geworden van een ongeval en wil jij weten welke schadevergoeding jij kunt vorderen in jouw zaak? Vraag het een van onze specialisten!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.