Schadeposten: richtlijn ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

01 apr 2022 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Richtlijnen Letselschade Raad

Indien je een ongeval krijgt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kun je jouw schade verhalen op de aansprakelijke persoon. Schade valt onder te verdelen in materiële en immateriële schade (smartengeld). Materiële schade is schade die je in je portemonnee voelt, de kosten die je maakt. Smartengeld is minder eenvoudig in geld uit te drukken. Het gaat bij smartengeld namelijk om een financiële vergoeding van emotionele, lichamelijke en psychische schade.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld. Ze hebben als doel om veel voorkomende discussies over bepaalde schadeposten te voorkomen. Daardoor worden gelijke gevallen gelijk behandeld. De richtlijnen worden gebruikt als een gemakkelijk en uniform uitgangspunt. De richtlijnen worden ieder jaar in januari geïndexeerd.

In niet alle gevallen kunnen de richtlijnen worden gebruikt. Soms doet de toepassing van een richtlijn geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. Dan wordt er een concrete schadeberekening gemaakt die onderbouwd dient te worden met bewijsstukken.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld over onder andere:

In een serie blogs vertel ik je meer over de bovenstaande richtlijnen. In dit vijfde en laatste blog ga ik in op de Richtlijn ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

Als iemand slachtoffer wordt van een ongeval, misdrijf of medische fout kan het slachtoffer forse letselschade oplopen. Dit kan tot gevolg hebben dat het slachtoffer wordt opgenomen in een ziekenhuis en daarna in een revalidatiecentrum om te herstellen. Een slachtoffer heeft voor elke dag die hij of zij in een ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijft recht op een daggeldvergoeding, wanneer een ander voor het letsel aansprakelijk is. Dit staat in de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding, zoals opgesteld door de Letselschade Raad.

Er is gekozen voor een vast bedrag per dag bij opname in een ziekenhuis en bij een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening. Vanaf 1 januari 2021 is dat € 31,00 per dag bij opname in een ziekenhuis en € 16,00 per dag bij een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening.

Tabel schadeposten

Tabel niet goed zichtbaar? Klik hier voor de volledige weergave. 

''De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld.''

De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van:

 • Aanschafkosten van bed- en/of ziekenhuiskleding.
 • Kosten om het verblijf in het ziekenhuis/de revalidatievoorziening te veraangenamen, bestaande uit:
  • Extra telefoonkosten
  • Aanschaf of huur boeken/tijdschriften
  • Consumpties (frisdrank)
  • Huur televisie
  • Huur spelletjes, videofilm e.d.
  • Parkeergeld familiebezoek
  • Bloemen, fruit, etc.

Het is mogelijk een hogere vergoeding te krijgen als de daadwerkelijk gemaakte kosten tijdens en voor het verblijf hoger zijn dan € 31,00 of € 16,00 per dag. Alleen als je dit met behulp van bonnetjes, bankafschriften en andere bewijsstukken kunt aantonen kun je een hoger bedrag vergoed krijgen. Het letselschadeslachtoffer moet dit dus bewijzen.

Soms hebben mensen zulk ernstig letsel opgelopen dat ze langere tijd en soms zelfs permanent moeten worden opgenomen in een revalidatievoorziening. Voor een daggeldvergoeding bij een zeer langdurige opname is de richtlijn niet bedoeld. De duur van de richtlijn is beperkt tot een totale, al dan niet aangesloten duur van de ziekenhuisopname en/of verblijf in een revalidatiecentrum van 365 dagen.

Contact

Ben jij het slachtoffer geworden van een ongeval en wil jij weten welke schadevergoeding jij kunt vorderen in jouw zaak? Vraag het een van onze specialisten!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.